GISportal
Jedeme i díky Vám

Pozvanie na Fórum mladých geoinformatikov 2018

Dňa 22.5.2018 sa na TU vo Zvolene uskutoční 11. ročník Fóra mladých geoinformatikov (FMG). V rámci podujatia budú prezentované príspevky študentov PhD. štúdia a mladých vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú geoinformatike, DPZ a príbuznej tematike.

Registrácia na FMG bude sprístupnená od 15.2.2018 a dôležité termíny sú nasledovné:

  • 1.4.2018 – zaslanie prihlášok a abstraktov
  • 6.5.2018 – uzávierka pre odoslanie recenzovaných príspevkov
  • 25.5.2018 – konanie FMG

Výstupom FMG bude recenzovaný online zborník a vybrané príspevky budú publikované v recenzovaných časopisoch: Kartografické listy, Geodetický a kartografický obzor. Ďalšie potrebné informácie k tomuto podujatiu, ako aj obhliadnutie sa za minulým rokom (zborník, publikované príspevky a fotografie z FMG 2017) je možné nájsť na tejto stránke.

Share
Share