GISportal
Jedeme i díky Vám

Pozvanie na konferenciu OSSConf 2018

Dňa 2. – 4. júla 2018 sa v priestoroch Fakulty riadenia a informatiky (FRI) Žilinskej univerzity uskutoční 10. ročník konferencie OSSConf (Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach).

Podujatie bude prebiehať v týchto sekciách:

  • LaTeX a jeho priatelia
  • Wiki Media
  • Vývoj OSS
  • Open GIS & Open Data
  • OSS vo vzdelávaní
  • Open Hardware

Účasť na konferencii je bezplatná (t.j. bez vložného), registrácia (na tejto stránke) je však potrebná.

Príspevky na konferenciu je možné zaslať v dvoch režimoch:

1, ako recenzované, ktoré majú byť vo formáte TeX/LaTeX (šablóna je dostupná tu).

Termíny pre recenzované príspevky:

  • otvorenie zasielania abstraktov a príspevkov: utorok, 4. apríl 2018
  • ukončenie prijímania príspevkov: nedeľa, 18.jún 2018

2, ako nerecenzované, kde je potrebný názov a abstrakt

Termíny pre nerecenzované príspevky:

  • otvorenie zasielania abstraktov: utorok, 4. apríl 2018
  • ukončenie prijímania abstraktov: streda, 28.jún 2018

Ďalšie potrebné informácie týkajúce sa konferencie OSSConf 2018 (taktiež zborníky z minulých ročníkov) je možné nájsť na tejto stránke.

Share
Share