GISportal
Jedeme i díky Vám

Konference Kognice a umělý život 2018 (pozvánka)

Kognice a umělý život 2018 je už 18. ročník unikátní konference, kde se potkávají odborníci z humanitních i technických oborů. I letošní ročník svede dohromady odborníky z mnoha oblastí a umožní mezioborovou diskusi, jejíž význam stále narůstá. Letos bude konference zaměřena nejen na kognici v živých i umělý systémech, ale zejména na komunikaci a její nové možnosti. 

Konference se koná v hotelu Santon na Brněnské přehradě v termínu od 30. 5. do 1. 6. 2018. Jedním z hřebů konference bude i společenský večer na terase hotelu, který se koná ve stejný čas jako festival Ignis Brunensis

Jako vždy jsou vítány příspěvky z relevantních disciplín – z kognitivní psychologie, AI, filozofie, z neurověd, kognitivní kartografie, lingvistiky, kognitivní antropologie, informačních věd a ostatních příbuzných oblastí. Cílem konference je prohloubení spolupráce a porozumění mezi odborníky z rozdílných vědních oborů. Velkým lákadlem ročníku 2018 bude pásmo praktických workshopů, na nichž bude možnost si vybrané technologie vyzkoušet. 

Termín pro zaslání abstraktů (v délce 500 znaků) byl prodloužen do 14. 3. 2018. 

Share
Share