GISportal
Jedeme i díky Vám

Pozvánka na 23. kartografickou konferenci

V příštím roce se uskuteční již 23. kartografická konference, jejímž podtitulem je Kartografie v proměnách času. Přijměte tedy i naše pozvání do Kutné Hory, kde se bude akce konat.

V pořadí 23. kartografická konference se uskuteční ve dnech 18.–20. září 2019 v Galerii Středočeského kraje. Ta se rozkládá v bezprostřední blízkosti kutnohorského chrámu sv. Barbory zapsaného na seznam kulturního dědictví UNESCO. Těšit se opět můžete na sérii přednášek, prezentací a workshopů zaměřených na některé z deseti klíčových témat stanovených programovým výborem:

  • Teoretické aspekty současné kartografie
  • Praktická a komerční kartografie
  • Vzdělávání v kartografii a školská kartografie
  • Uživatelské aspekty kartografických děl
  • Webová kartografie
  • Kartografie ve státním sektoru
  • Otevřená data a open source v kartografii
  • Historická kartografie a stará mapová díla
  • Aplikovaná kartografie v přírodních i společenských vědách
  • Aktuální technologické trendy v kartografii

Akci pořádá Česká kartografická společnost ve spolupráci s katedrou aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK a katedrou geomatiky ČVUT. Více podrobností naleznete na webu konference 23kk.natur.cuni.cz případně v pozvánce ke stažení.

zdroj: 23kk.natur.cuni.cz

Share
Share