GISportal
Jedeme i díky Vám

Pozvánka na „Geomatika v projektech“ (TZ)

Geomatika v projektech je oborový seminář pořádaný oddělením geomatiky, katedry matematiky, Fakulty aplikovaných věd, Západočeské univerzity v Plzni, na státním zámku Kozel dne 6. 10. 2011. Letošní ročník navazuje na dřívější setkání Geomatika v projektech a výroční geosemináře, které oddělení geomatiky pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem od roku 2007. Původní zaměření semináře „prostorové aspekty kulturního dědictví České republiky” je od roku 2009 rozšířeno o další aplikační oblasti geomatiky a příbuzných vědních oborů. Tyto oblasti jsou pro aktuální ročník vybírány tak, aby pokrývaly aktuální témata diskutovaná odbornou veřejností. Dne 5. 10. 2011 proběhne na státním zámku Kozel workshop evropského projektu BRISEIDE, zaměřeného na budování Web Processing Services (WPS) pro oblast ochrany životního prostředí. Autoři příspěvků mají geoseminář zdarma, vložné pro ostatní účastníky ve výši 350 Kč bude vybíráno na místě.

Důležité termíny:

Přihlášení příspěvku: do 22. 8. 2011

Přihlášení posluchače: do 19. 9. 2011

Konání semináře: 6. 10. 2011

Více informací naleznete na stránkách konference.

 

 

Share
Share