GISportal
Jedeme i díky Vám

Pozvánka na GISáčka od garanta konference

Když jsem GISáčka v roce 2008 poprvé absolvoval já, byla to spíše lokální akce. Ceny žádné, ale už tehdy to byla příležitost se sejít s dalšími studenty oboru a myslím, že mezi posluchači byl i zástupce z firmy. Od té doby se GISáček změnil v akci, které se pravidelně zúčastňují studenti různých vysokých škol z ČR i Slovenska. Každý rok se snažíme zajistit pěkné ceny pro vítěze i všechny účastníky. S tímto nám pomáhají sponzoři a partneři akce, za což jim děkuji.

GISáček je velmi pestrý, tak jako je pestrá Geoinformatika. Prezentované studentské práce zasahují do různých oblastí od veřejné správy, přes socioekonomické analýzy až např. ke geologii. Porota to tedy vůbec nemá lehké a proto je kladen důraz zejména na praktický přínos jednotlivých prací. S tím souvisí i složení poroty, která je tvořena výhradně odborníky z praxe. Přijďte se i vy 16.května přesvědčit, že se jedná o výyjímečné setkání studentů, akademiků a odborníků z praxe.

Jan Růžička // garant konference

Share
Share