GISportal
Jedeme i díky Vám

Pozvánka na konferenci: Krajina a společnost v geografickém názvosloví

Krajina a společnost v geografickém názvosloví je v pořadí již 8. historickogeografická konference, která se bude konat 25.1. 2012 od 9:30, v učebně Velká geologická posluchárna, PřF UK, Albertov 6, Praha 2. Konferenci pořádají Historický ústav AV ČR, Praha  a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. Více informací naleznete zde.

Share
Share