GISportal
Jedeme i díky Vám

Pozvánka na online GIS day na Stavebnej fakulte STU

Dňa 18. novembra, celosvetovo oslavujeme medzinárodný deň geografických informačných systémov – GIS day. Ide o popularizačnú akciu, ktorej cieľom je priblížiť širokej verejnosti GIS a ich význam v bežnom živote človeka. Po minuloročnej úspešnej akcii si pre nás organizátori GIS day na Stavebnej fakulte STU v Bratislave (Katedra geodetických základov, Katedra vodného hospodárstva krajiny) pripravili online podujatie, ktorého program naznačuje, že sa máme na čo tešiť.

V rámci bloku online prednášok nám svoje témy priblížia:

  • 14:40 – 15:00 – Tomáš Dekan (GKÚ): “Aktuálne činnosti pri správe referenčných údajov pre GIS v rezorte ÚGKK SR”
  • 15:00 – 15:20 – Juraj Lieskovský (Ústav krajinnej ekológie SAV): “GIS analýzy zmien krajiny: od popisnej štatistiky po machine learning”
  • 15:20 – 15:45 – Martin Dobiaš (Lutra Consulting): “O projekte QGIS”
  • 16:10 – 16:30 – Martin Mišík (DHI), Jozef Stoklasa (DHI): „Využitie nástrojov GIS na prípravu podkladov pre manažment povodňového rizika“
  • 16:30 – 16:50 – Peter Piesecký (R-SYS), Miloslav Ofúkány (AMAVET 962): „Projekt GISskola“ a „Projekt Missing Maps Mapathon“

V rámci bloku online workshopov sa predstavia:

  • 17:15 – 18:00 – Martin Maretta (Esprit): “Spracovanie optických satelitných snímok misie Sentinel-2 v prostredí GIS”
  • 18:00 – 18:45 – Tibor Lieskovský (KGZA, SvF): “Pohrajme sa s LIDAROM”
  • 18:45 – 19:30 – Vladimír Stromček (EMIS s.r.o., Trnava), Miroslav Hrćan (EMIS s.r.o., Trnava): „Spracovanie a zdieľanie údajov z diaľkového prieskumu Zeme“

Odkaz na pripojenie sa na podujatie bude zverejnený na facebookovej stránke podujatia. Na hojnú účasť na podujatí sa teší organizačný tím GIS day na SvF.

 

Share
Share