GISportal
Jedeme i díky Vám

Pozvánka na online GIS day na Stavebnej fakulte STU

Dňa 18. novembra, celosvetovo oslavujeme medzinárodný deň geografických informačných systémov – GIS day. Ide o popularizačnú akciu, ktorej cieľom je priblížiť širokej verejnosti GIS a ich význam v bežnom živote človeka. Po minuloročnej úspešnej akcii si pre nás organizátori GIS day na Stavebnej fakulte STU v Bratislave (Katedra geodetických základov, Katedra vodného hospodárstva krajiny) pripravili online podujatie, ktorého program naznačuje, že sa máme na čo tešiť.

V rámci bloku online prednášok nám svoje témy priblížia:

  • 14:40 – 15:00 – Tomáš Dekan (GKÚ): “Aktuálne činnosti pri správe referenčných údajov pre GIS v rezorte ÚGKK SR”
  • 15:00 – 15:20 – Juraj Lieskovský (Ústav krajinnej ekológie SAV): “GIS analýzy zmien krajiny: od popisnej štatistiky po machine learning”
  • 15:20 – 15:45 – Martin Dobiaš (Lutra Consulting): “O projekte QGIS”
  • 16:10 – 16:30 – Martin Mišík (DHI), Jozef Stoklasa (DHI): „Využitie nástrojov GIS na prípravu podkladov pre manažment povodňového rizika“
  • 16:30 – 16:50 – Peter Piesecký (R-SYS), Miloslav Ofúkány (AMAVET 962): „Projekt GISskola“ a „Projekt Missing Maps Mapathon“

V rámci bloku online workshopov sa predstavia:

  • 17:15 – 18:00 – Martin Maretta (Esprit): “Spracovanie optických satelitných snímok misie Sentinel-2 v prostredí GIS”
  • 18:00 – 18:45 – Tibor Lieskovský (KGZA, SvF): “Pohrajme sa s LIDAROM”
  • 18:45 – 19:30 – Vladimír Stromček (EMIS s.r.o., Trnava), Miroslav Hrćan (EMIS s.r.o., Trnava): „Spracovanie a zdieľanie údajov z diaľkového prieskumu Zeme“

Odkaz na pripojenie sa na podujatie bude zverejnený na facebookovej stránke podujatia. Na hojnú účasť na podujatí sa teší organizačný tím GIS day na SvF.

 

Share

Podělte se s Vaším komentářem

Emailová adresa nebude zveřejněna

Share