GISportal
Jedeme i díky Vám

Pozvánka na seminár Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023

Stavebná fakulta STU v Bratislave, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave pozývajú na seminár Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2023, ktorý sa uskutoční 24.11.2023 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Autori sa môžu zúčastniť seminára formou abstraktu, ktorý bude publikovaný v tlačenom zborníku abstraktov alebo formou článku v recenzovanom časopise Kartografické listy. Abstrakt príspevku v predpísanej šablóne je potrebné poslať e-mailom najneskôr do 30.7.2023 na adresu: robert.fencik@stuba.sk

Články (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku) budú po úspešnom recenznom konaní publikované v časopise Kartografické listy. Pokyny na spracovanie článkov sú uvedené na webovej stránke časopisu. Články je potrebné poslať v predpísanej šablóne a termíne najneskôr do 15.10.2023 na adresu: kartografickelisty@gmail.com

Termíny:

  • Prihlásenie abstraktov: 30.7.2023
  • Vyrozumenie o prijatí príspevkov: 15.8.2023
  • Zaslanie článkov do Kartografických listov: 15.10.2023
  • Prihlásenie účastníkov: 15.11.2023
  • Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet: 15.11.2023

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete na tejto webovej stránke alebo aj tu.

Organizátori sa tešia na hojnú účasť na podujatí.

Share
Share