GISportal
Jedeme i díky Vám

Pozvánka na seminář GEO/GEOSS

Seminář “GEO/GEOSS – výzvy k rozvoji volného sdílení dat a metod pozorování Země”, se bude konat dne 13.2. 2012 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, Albertov 6, Praha 2, učebna Pravá rýsovna (3.patro). Cílem semináře je představit celosvětovou iniciativu GEO/GEOSS, která je zaměřena na podporu rozvoje metod a dat pozorování Země. V souladu s hlavním posláním této iniciativy budou během semináře prezentovány nejvýznamnější aktivity zaměřené na volné sdílení dat, počítačových a vzdělávacích programů. Představeny budou též praktické aplikace dálkového průzkumu Země v rozličných oblastech lidské činnosti, jako je ochrana přírody, zemědělství či krizové řízení. Diskusní část semináře bude mít za cíl projednat perspektivy rozvoje GEO/GEOSS v České republice a tvorbu nových kapacit určených pro rozvoj volného sdílení metod a dat pozorování Země. Více informací naleznete v pozvánce.

 

Share
Share