GISportal
Jedeme i díky Vám

Pozvánka na seminář Národní geoparky

Seminář Národní geoparky, aneb péče o geologické dědictví, jeho poznávání a šetrné využívání, porozumění přírodním zákonitostem a kulturním hodnotám krajiny, se koná v úterý 6. prosince 2011 od 16. 00 do 19:00 hodin v Praze na ulici Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319. Vstup je volný, více informací v letáku zde.

Geoparkem se rozumí území, které poskytuje obraz o vývoji Země a poukazuje na význam místního přírodního bohatství pro ekonomický a kulturní rozvoj společnosti. Geopark má své vymezené hranice, do jeho rozvoje a ochrany je aktivně zapojena veřejnost, je přitažlivý z hlediska cestovního ruchu a využitelný pro vzdělávání veřejnosti.

Diskusní seminář je věnován otázce, jak dalece se daří vtáhnout veřejnost do péče o dědictví krajiny, o pochopení vztahu vývoje Země ke dnešní situaci lidské civilizace. Rozumíme dobře vlivu geologické minulosti na dnešní stav přírody, kulturní krajiny a všech materiálních i duchovních sfér života?

Share
Share