GISportal
Jedeme i díky Vám

Pozvánka na společnou konferenci Inspirujme se a české uživatelské fórum Copernicus

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo dopravy ČR Vás zvou na společnou konferenci Inspirujme se a českého uživatelského fóra Copernicus, která se letos uskuteční ve dnech 7. – 8. 10. 2020 v Praze za podpory Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Tento ročník nese název environmentální krize a příležitosti z pohledu integrace prostorových dat.

REGISTRACE

Účast na akci je pro všechny registrované účastníky zdarma – do naplnění kapacity. Registrační formulář najdete pod tímto odkazem. Pokud po zaregistrování zjistíte, že se nebudete moci zúčastnit, kontaktujte prosím včas organizátory na adrese inspire@cenia.cz. Kapacita je omezená a Vaše místo můžeme nabídnout jiným zájemcům.

Konference je ideálním místem, kde se můžete podělit s celou komunitou o své zkušenosti. Zda si vyberete možnost přednášky nebo vystavení posteru, je už jen na Vás.

HLAVNÍ TÉMATA

 1. Copernicus po roce 2021
 2. Evropská kosmická politika
 3. Projekty Copernicus
 4. Uživatelská praxe programu Copernicus
 5. Zelená dohoda (Green Deal)
 6. Evropský datový prostor
 7. Integrace prostorových dat
 8. Environemtnální krize a příležitosti
 9. INSPIRE v roce 2021
 10. INSPIRE metadata 2.0
 11. Nový geoportal INSPIRE
 12. Otevřená data a data s vysokou hodnotou (HVDs)

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 • Možnost přihlašování vašich přednášek a posterů do 10. 9. 2020.
 • Vyrozumění o přijetí vaší přednášky a posteru nejpozději do 14. 9. 2020.
 • Zveřejnění předběžného programu 15. 9. 2020.
 • Ukončení registrací na konferenci 30. 9. 2020, nebo do naplnění kapacity.

MÍSTO

Akce se uskuteční v prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP), které sídlí na Karlově náměstí v budově Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Návštěvníci v jeho prostorech najdou výstavní sál s unikátní velkoplošnou projekcí, studovnu s velkým výběrem cizojazyčných publikací o architektuře, urbanismu a designu, příjemnou kavárnu, venkovní terasu a moderní přednáškový sál.

 

 

Share
Share