GISportal
Jedeme i díky Vám

Praha na mapách. Přijďte do Městské knihovny objevit, co pro vás tvoří IPR (pozvánka). AKTUALIZACE!

AKTUALIZACE!

11. 6. se koná další prezentace na téma Veřejný prostor
Jedním z hlavních projektů Kanceláře veřejného prostoru je Manuál tvorby veřejných prostranství. Manuál je v současnosti dokončován a koncem června bude předložen Radě hl. m. Prahy ke schválení. Představíme nejzásadnější principy, účel a použití dokumentu.

V pátek 30. května budou v Ústřední městské knihovně na Mariánském náměstí prezentovat zaměstnanci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), co všechno lze vyčíst z pražských map. Odborníci z IPR seznámí veřejnost s jednotlivými mapovými aplikacemi, které obsahují například informace o tom, jaká je kvalita ovzduší, cena pozemků nebo hlukové zatížení v jednotlivých pražských lokalitách.

Součástí prezentace bude i on-line přenos z pracoviště, kde se digitalizují historické plány Prahy. V reálném čase také uvidíte, jak dnes pomocí digitálních technologií vznikají nejpřesnější mapy hlavního města.  Veřejné setkání je součástí čtyřdílné série diskuzí s názvem „IPR v knihovně“.

Tento pátek se tedy bude konat první ze čtyř setkání, poté budou následovat:

  • 11. června: Veřejný prostor
  • 23. června: Metropolitní plán
  • 25. června: Strategie Prahy

Kdy, kde a za kolik?

Share
Share