GISportal
Jedeme i díky Vám

Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství 2014.

Ve dnech 27. až 28. února 2014 se na půdě Mendelovy univerzity v Brně uskutečnil již čtvrtý ročník konference Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství. Konferenci společně pořádaly Lesnická fakulta a Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Více než čtyřicet účastníků se tentokrát sešlo v nové budově M v areálu univerzity.

Cílem konference bylo  setkání, výměna informací, nápadů a používaných postupů z různých profesních skupin. Spojujícím prvkem byla krajina, která se neustále mění a zájmy v krajině jsou významně rozdílné. Přednášející byli z akademického i provozního prostředí, a proto zazněly přednášky zabývající se problematikou praktickou i teoretickou. První den se odpoledne uskutečnily dva bloky přednášek, věnované například preciznímu zemědělství, ochraně zemědělského půdního fondu, retenci povodní a historickým změnám krajiny.  Po přednáškách následovala exkurze do Laboratoře virtuální reality Ústavu informatiky Provozně ekonomické fakulty MENDELU. Večer byl příjemně zakončen rautem.

Druhý den dopoledne pokračovala konference dvěma bloky, které byly věnovány například historii a současnosti bezpilotních prostředkům, využití dat dálkového průzkumu Země, open source nástrojům v úlohách GIS a GISů pro „neodborníky“. Po poledni zbyl už čas jen zakončení konference.

Share
Share