GISportal
Jedeme i díky Vám

Prázdninová pauza

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, podporovatelky, podporovatelé, inzerentky a inzerenti, přejeme vám všem klidné léto a dovolené. Zkuste si alespoň na pár dní nekontrolovat emaily a odpočinout si někde v přírodě. My budeme dělat to samé.

GISportal.cz přechází na „letní režim“, tzn., že pokud dostaneme nějakou pozvánku na konferenci, či nabídku práce, tak je rádi zveřejníme, ale jinak výrazně snížíme počet publikovaných článků. Naberte přes léto síly a v září se opět uvidíme nabití energií. 

Pěkné léto a děkujeme za podporu!

GISportal.cz

Share
Share