GISportal
Jedeme i díky Vám

Předkonferenční seminář 20. konference GIS Esri v ČR

Téma letošního předkonferenčního semináře je Správa a efektivní využití rastrových dat v ArcGIS. Seminář bude probíhat formou výkladu doprovázeného praktickými ukázkami vybraných úloh. Seminář nenahrazuje školení a účastníci semináře nebudou mít k dispozici počítače. Seminář je určen pro středně pokročilé uživatele ArcGIS, zejména ArcGIS Desktop, kteří chtějí rastrová data efektivně využívat. Předpokládána je základní znalost práce s aplikacemi ArcGIS Desktop a základní orientace v datovém modelu geodatabáze. Předchozí znalost a zkušenost s prací s rastrovými daty není vyžadována. Více Informací o semináři naleznete zde.

Share
Share