GISportal
Jedeme i díky Vám

Přes 500 let stará mapa od Leonarda da Vinci

Před více než 500 lety – konkrétně v roce 1502, vytvořil Leonardo da Vinci mapu města Imola. To leží na severu Itálie v oblasti Bologna. Da Vinci tuto mapu vytvořil až na konci své kariéry, poté co nakreslil velmi známého Vitruviánského muže, tedy kresbu znázorňující proporce lidského těla, ale ještě před malbou slavné Mony Lisy.   1imola Mapa je zajímavá především tím, že většina renezančních map vznikajících byla vytvářena v perspektivně a obsahovala mýtická zvířata jako draky. Na jejich přesnost přitom nebyl kladen důraz. Oproti tomu Da Vinci při tvorbě této mapy používal pro měření délek hodometr a rovněž využíval magnetického kompasu, který vynalezl. Porovnání této více než půl tisíciletí staré mapy a aktuálního leteckého snímku lze vidět na následujícím obrázku. imola

Share
Share