GISportal
Jedeme i díky Vám

Presný 3D model Matterhornu na svete.

Švajčiarskej spoločnosti senseFly sa podarilo prekročiť výrazný míľnik v oblasti DPZ, keď vytvorili 3D model reliéfu jedného z najznámejších vrcholov v Alpách s presnosťou 20 cm. Týmto demonštrovali schopnosti ich minidronu eBee pri mapovaní aj takých členitých horských oblastí akou Matterhorn bezpochyby je. Zber dát vyžadovalo jedenásť letov, šiestich eBee minidronov. Spolu vytvorili 2 200 obrázkov a 300 miliónov bodov z územia o rozlohe 2 800 hektárov s priemerným rozlíšením 20cm. Na projekte spolupracovali aj Drone Adventures (plánovanie a logistika), Pix4D (post-processing dát) a Mapbox (online vizualizácia). slider_home_mattehorn_v2

Mapovanie prebiehalo z troch rôznych lokalít. Nízka hmotnosť dronu umožnila, aby ho Team 1 vyniesol a vypustil až z vrcholu Matterhornu (4 478 m n.m.). Hlavnou výzvou bolo otestovať správanie dronu vo vysokej nadmorskej výške a pri typickom horskom prúdení. V tom istom čase Team 2 mapoval nižšiu časť hory s ďalšími troma dronmi.  Systém umožňuje požívať paralelne až 10 dronov. Viac informácií nájdete na web stránke spoločnosti senseFly

Zdroje: GIMsenseFly, IEEE spectrum

Share
Share