GISportal
Jedeme i díky Vám

Příběhy míst – pomozte se sběrem příběhů z Liberecka

Projekt „Příběhy míst“ si klade za cíl sesbírat historické informace o místech v regionu, sahajícím od německé Žitavy až po Vrchlabí. V jeho druhé fázi, v roce 2016, je sběr rozšířen z informací o vrcholech na jakákoli místa. Jako podklad byla vybrána široce oblíbená turistická mapa z roku 1927 od libereckého kartografa Josefa Matouscheka. Snahou je do tohoto sběru zapojit soukromé badatele, nadšence, pamětníky – prostě kohokoli, kdo má nějaké znalosti o svém okolí a nebojí se o ně podělit. Nejde přitom jen o minulost dávnou, ale také o tu nepříliš vzdálenou.
V roce 2015, kdy projekt začal, se podařilo díky práci dobrovolníků sesbírat více jak devadesát příběhů k vrcholům uvedeným na staré mapě. Mimo to také více jak 150 párů souřadnic, které poslouží ke zpřesnění georeferencování Matouschekovi mapy. V letošním roce je cílem otevřít projekt pro sběr příběhů k jakýmkoli místům a také zjistit, jak veřejnost jednotlivá místa vnímá.
tz_2
Stejně jako v loňském roce je i letos k projektu vázána soutěž o faksimili staré turistické mapy. Tentokrát jde o sedmé vydání mapy „Vom OYBIN bis zur SCHNEEKOPPE. Wegekarte vom Lausitzer-Jeschken-Iser- und Riesengebirge.“ z roku 1927, která je zajímavá svým obsahem a také detailními nákresy významných turistických míst regionu. Vyhrát ji může ten, kdo se v termínu od 15. 8. do 30. 11. 2016 zapojí do projektu a bude vylosován.
Share
Share