GISportal
Jedeme i díky Vám

Přihlašte své kartografické výtvory do soutěže Mapa roku!

V letošním roce probíhá v pořadí již 16. ročník kartografické soutěže Mapa roku. Organizátoří si Vás tímto dovolují vyzvat k účasti v prestižním kartografickém klání, které již tradičně vyhodnocuje nejlepší kartografickou produkci za kalendářní rok. Přihlásit můžete jakékoliv své kartografické produkty – atlasy, edice map, průvodce s mapami, samostatná kartografická díla i třeba mapy reklamní, mapové portály, aplikace a další. Pokud jste v roce 2013 byli autorem či vydavatelem jakéhokoliv kartografického díla, můžete je do soutěže přihlásit. 
V letošním roce se slavnostní vyhlášení výsledků uskuteční 28. února 2014 v rámci Kartografického dne v Olomouci, proto je přihláška posunuta již na 31. 1. 2014. Organizátoři se omlouvají se za případné komplikace s uspíšením termínu pro letošní rok, ale věří, že si najdete čas a svá díla do soutěže přihlásíte. K dispozici je Vám nejen tradiční tištěná, ale také on-line přihláška na webu soutěže. Na těchto stránkách najdete také historii soutěže a podrobná pravidla.
Přispějte, prosím, k tomu, aby se soutěž stala skutečným odrazem kvality kartografické produkce v České republice, přijměte naši výzvu a zasláním svých produktů do soutěžních kategorií soutěže Mapa roku 2013 bojujte o ocenění odborné komise.

Share
Share