GISportal
Jedeme i díky Vám

Proměny Ostravy na mapách (výstava)

Ostrava prošla v posledních 250 letech výraznými funkčními, sociálními a fyzickými proměnami. Novodobá etapa historie města, odstartovaná objevem uhlí a rozvojem průmyslu, se projevovala silným přílivem nového obyvatelstva, rozrůstáním zástavby a proměnou hospodářství. Město, rozkládající se na soutoku čtyř velkých řek, specifické silným zastoupením těžkého průmyslu, svým národnostním složením a strukturou společnosti postupně rostlo a stávalo se významným správním a společenským centrem oblasti. Staré mapy nám dávají ucelený obraz o dřívější podobě města, o podobě, která již dnes nemusí být pravdou, neboť Ostrava nejenomže rostla, ale také se intenzivně měnila. Výstava „Proměny Ostravy na mapách“ si klade za cíl představit minulost a významné změny města formou komentovaných minulých i současných kartografických dokumentů. Výstava se koná u příležitosti Mezinárodního roku mapy a na její přípravě se podílely Katedra fyzické geografie a geoekologie spolu s Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Výstava se koná v období 18. až 29. dubna 2016 v atriu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Chittussiho 10, Slezská Ostrava. Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 18. dubna v 17 hodin.

Share
Share