GISportal
Jedeme i díky Vám

Propojte minulost zobrazenou na starých mapách se současností (TZ)

Devět českých paměťových institucí spojilo síly v projektu Staré mapy, jehož cílem je zvýšit úroveň zpřístupnění digitalizovaných mapových sbírek. Knihovny a muzea vyzývají veřejnost ke spolupráci při odkrývání zapomenutého obsahu starých map. Uživatelé tak mohou poznávat zastřené stopy dávné minulosti v současné krajině a přitom přispět k lepší dostupnosti vzácných děl.

Běžní uživatelé internetu mohou pomocí několika málo kliknutí vytvořit přitažlivou 3D vizualizaci starých map v Google Earth a sami překládat mapy přes současné satelitní snímky a porovnat proměny území v čase. Díky spolupráci s dobrovolníky bude možné využít výsledky tohoto projektu i pro další výzkum a zavést vizuální vyhledávání v mapových sbírkách. V budoucnu nebudete muset znát ani přesný název ani jméno autora hledané mapy, postačí jen označit území, případně zpřesnit dotaz údajem na časové ose. Získaná data umožní zapojení zpracovaných map do mezinárodních vyhledávacích databází jako je například OldMapsOnline.org.

Umísťování historické mapy do souřadnic

Množství odvedené práce v projektu StareMapy.cz je možné sledovat na žebříčku nejaktivnějších přispěvatelů, na vítěze čeká lákavá cena. I ti, kteří v soutěži neuspějí, se mohou těšit z prohloubení vlastních vědomostí získaných v průběhu zpracovávání map. Petr Žabička, náměstek ředitele Moravské zemské knihovny, k tomu uvedl: „Umisťování starých map sice vyžaduje značný čas a pozornost, je to ale zároveň skvělý způsob, jak poznávat podobu krajiny v minulosti‟.

Webová aplikace Staré mapy.cz pracuje na jednoduchém principu označení stejné lokality na staré mapě v jedné a na současné mapě v druhé polovině obrazovky. Dobrovolníci zde mohou využít svých detailních znalostí území a proměn místního názvosloví, které jim umožní propojit minulost se současností.

Vizualizace staré mapy v prostředí Google Earth

Připraven je i nástroj pro grafické oříznutí ozdobných rámů a ilustrací od vlastní mapy. Jeho ovládání zvládne opravdu každý i na mapách zemí z druhého konce světa.

Pilotní projekt s takřka 9 000 digitalizovanými mapami byl spuštěn při příležitosti slavnostního otevření rekonstruované Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 21. března 2013.

Tato technologie pro zpřístupnění mapových sbírek je vytvářena a koordinována Moravskou zemskou knihovnou v Brně ve spolupráci s partnery v rámci projektu TEMAP. Jeho uskutečnění umožnila podpora Ministerstva kultury ČR.

Seznam institucí zapojených do projektu Staré mapy.cz

  • Moravská zemská knihovna v Brně
  • Univerzita Karlova v Praze
  • Masarykova univerzita
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
  • Projekt Manuscriptorium Národní knihovny ČR
  • Vědecká knihovna v Olomouci
  • Západočeské muzeum v Plzni
  • Jihočeská vědecká knihovna
  • Národní technická knihovna

Projekt TEMAP (Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR) vychází z potřeby paměťových institucí efektivním způsobem zpracovat a zpřístupnit dosud převážně nedostatečně evidované a prezentované mapové sbírky. Jeho cílem je nabídnout volně dostupný soubor softwarových nástrojů a metodik, který umožní zpracování starých mapových děl nejen s ohledem na jejich evidenci, ale i na kartografickou korektnost a atraktivní zpřístupnění laické veřejnosti. Jeho ambicí je propojit technické poznatky kartografie, zkušenosti paměťových institucí a moderní webové technologie.

Zdroj: StareMapy.cz

Share
Share