GISportal
Jedeme i díky Vám

První cirkuláře na Sympozium GIS Ostrava 2013

Institut geoinformatiky, VŠB – TU Ostrava, pořádá ve dnech 21. – 23. ledna 2013 již 10. ročník Sympozia GIS Ostrava. Stalo se již pravidlem, že v rámci Sympozia jsou organizovány dvě paralelní konference. Česká konference Geoinformatika pro společnost umožňuje porovnat stav vývoje GI v Česku a na Slovensku a anglická konference Geoinformatics for City Transformations je zaměřena na aplikaci geoinformatiky pro potřeby transformujících se měst u nás i ve světě. Účast na konferenci přislíbil mimo jiných také prof. Paul Longley z University College London. Více informací naleznete v cirkulářích obou konferencí a na stránkách Sympozia. Případné dotazy zodpoví organizátoři na emailové adrese gisostrava(at)vsb.cz. Registrace příspěvků na obě konference končí 12. října 2012.


Share
Share