GISportal
Jedeme i díky Vám

Reportáž: Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci 2017

V pátek 13. 10. se na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity uskutečnilo celostátní finále soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v roce 2017. Soutěže se mohli zúčastnit všichni studenti geografických oborů, kteří v akademickém roce 2016–2017 úspěšně obhájili svou bakalářskou práci. Prezentovat se nakonec dostavilo celkem 23 soutěžících ze sedmi českých a jedné slovenské univerzity.

Vzhledem k různorodosti domácích pracovišť prezentujících studentů byla škála témat opravdu široká. Některá z témat se zaměřila na aspekty fyzické a socioekonomické geografie, jiná se geografie dotkla spíše ze vzdělávacího či uživatelského pohledu. Studenti geoinformatiky a kartografie se pak ve svých pracích snažili především o analýzu či vizualizaci digitálních dat a mapových podkladů. Hodnotící komise, sestávající celkem z pěti členů, ocenila pět nejlepších prací v tomto pořadí:

5. místo: Martin Mašek (TUL, FP, Kat. geografie) – Měření jasu noční oblohy a jeho geografické aspekty

4. místo: Martin Bartůněk (UJEP, PřF, Kat. geografie) – Geografické aspekty urbanonymie na příkladu města Děčín

3. místo: Vít Volný (UK, PřF, Kat. sociální geografie a regionálního rozvoje) – Srovnání albánského a srbského pan-nacionalismu

2. místo: Jiří Mašek (UK, PřF, Kat. aplikované geoinformatiky a kartografie) – Vytvoření a interpretace lokální letokruhové chronologie borovice lesní

1. místo: Tomáš Tuháček (UPOL, PřF, Kat. geoinformatiky) – Index podlažní plochy budov v Olomouci

Vítězem se stal student olomoucké katedry geoinformatiky, který ve své práci analyzoval počet podlaží budov v Olomouci. Jeho práce se vyznačovala velkou časovou náročností, kdy musel u každé budovy revidovat počet pater. Výsledky své práce student předal ve formě dat a mapových výstupů magistrátu města Olomouce, který práci využije ke kontrole dodržování územního plánu. Nezbývá než doufat, že příští rok se na soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie a geoinformatiky opět utkají studenti s tématy, která budou zajímavá a přínosná.

 

Share
Share