GISportal
Jedeme i díky Vám

Reportáž z Mapy roku 2010

Kartografická společnost České republiky netrpí triskaidekafobií (fobie označující chorobný strach z čísla 13 – pozn. redakce), a proto neváhala znovu uspořádat soutěž Mapa roku i přes její nešťastné pořadové číslo 13.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo tradičně v Praze v rámci prvního dne veletrhu Svět knihy 12. května 2011.

Ačkoli letošní ročník zaznamenal pokles přihlášených kartografických produktů, hodnotící komise neměla rozhodování o nejlepších dílech o nic jednodušší. Odborní posuzovatelé přiznali, že kvalita přihlášených prací roste a rozdíly mezi nejlépe a nejhůře ohodnocenými díly se zmenšují.

Mapa roku 2010

Pětasedmdesát kartografických děl přihlášených do pěti kategorií bylo hodnoceno z hlediska kompozice, matematických prvků, správnosti, úplnosti a aktuálnosti obsahu, čitelnosti a kvality výstupu, estetického dojmu a originality provedení.

Jako první byla vyhlášena kategorie Samostatných kartografických děl. V nejpočetnější konkurenci třiceti tří se vítězkou stala mapa Pomezí Krkonoš a Jizerských hor nakladatelství ROSY.

V kategorii Kartografických děl pro školy nebylo z důvodu nízkého počtu přihlášených nominováno žádné dílo na vítěze. Snad příští rok.

Dobrou vizitkou každé školy je úspěšnost studentů. Letos svým kantorům udělala obrovskou radost Zuzana Zapletalová z Univerzity Palackého v Olomouci, která zvítězila v kategorii Kartografických výsledků studentských prací se svou diplomovou prací Analýza vývoje města Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace.

Vítězem v kategorii Digitálních kartografických produktů a aplikací na internetu se stal mapový portál Historická ortofotomapa ČR od společnosti Geodis Brno.

Královskou disciplínou v kartografii je tvorba atlasů. Vítězi kategorii Atlasů, souborů a edicí map stáli v cestě tři silní konkurenti. V těsném souboji nakonec zvítězil Atlas krajiny ČR Ministerstva životního prostředí a Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. I přes hlasité polemiky je vítězství spravedlivé. Jedná se o velkolepé dílo, které nemá v moderní české kartografii obdobu. Jeden moudrý muž řekl: „Snem každého kartografa je vytvořit atlas. Pak může jít do důchodu“. Doufejme, že tvůrci tohoto atlasu do důchodu ještě nepůjdou a dají vzniknout dalším kartografickým skvostům, kterým Atlas krajiny ČR určitě je.

Mapa roku 2010

Komise soutěže mapa roku udělila dvě zvláštní ocenění. První si odnesla společnost SmartGIS za kvalitní jednotný systém informací o městské dopravě na internetu. Druhou plaketu obdrželo Národní zemědělské muzeum v Praze – vydavatel souboru Svědectví map – lesní mapy za originální přístup k prezentaci starých lesnických map.

Třinácté předání cen proběhlo úspěšně. Všichni ohodnocení a skoro všichni z publika byli s výsledky spokojeni. Třináctka přinesla smůlu snad jen profesoru Voženílkovi, předsedovi hodnotící komise a zakladateli soutěže Mapa roku, který se poprvé nemohl zúčastnit slavnostního vyhlášení.

Některé z oceněných děl dnes odputovaly v osmnáctikilovém balíku s dalšími mapami a atlasy české produkce do Paříže, kde se letos v červnu v rámci mezinárodní kartografické konference poperou s celosvětovou konkurencí. Držme jim pěsti.

Alžběta Brychtová

Share
Share