GISportal
Jedeme i díky Vám

Rožni nebo rozsviť? Český jazykový atlas digitálně

Ačkoliv je Česká republika malým státem a čeština není zrovna světově využívaným jazykem, tak jazyková pestrost a rozdílnost jednotlivých nářečích může být často výrazná. Přiznejte se, kolikrát se vám s přáteli z různých koutů republiky stalo, že jste se během rozhovoru zastavili nad slovy, která nebyla v tom vašem rodném koutu republiky úplně běžná? Trochu světla do tématu rozličností českého jazyka vnesla Akademie věd ČR, která vydala Český jazykový atlas. Jeho první dva díly jsou v současnosti dostupné také v digitální podobě na stránkách Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.

Rozsvítit či rožnout, zdroj: Český jazykový atlas
Rozsvítit či rožnout, zdroj: Český jazykový atlas

Tento ústav označuje Český jazykový atlas za stěžejní dílo české dialektologie, které představuje první úplný obraz územního rozrůznění našeho národního jazyka. Začleňuje nářečí do celkového vývoje naší mateřštiny, srovnává nářeční jevy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s ostatními slovanskými jazyky, všímá si i stavu mluvy naší staré emigrace v Evropě. První tři svazky popisují nářeční slovní zásobu, čtvrtý je věnován tvarosloví a hlavním tématem posledního, pátého dílu jsou jevy hláskoslovné. Jazykové mapy jsou doprovázeny komentáři s výklady o povaze a původu nářečních výrazů a jevů. Atlas je nejen cenným pramenem pro další obory – pro historii, etnografii, sociologii a archeologii, ale je zároveň dílem, které zaujme každého, kdo se zajímá o náš národní jazyk.

Tatar nebo pomlázka, zdroj: Český jazykový atlas
Tatar nebo pomlázka, zdroj: Český jazykový atlas

Forma digitální publikace je sice poněkud strohá  (jde pouze o o pdf soubory jednotlivých stran atlasu) a kartografickým zpracováním se člověk také zrovna nepokochá, ale i tak publikace svůj účel plní, dokáže poskytnout množství zajímavých informací všem zájemcům a je jen dobře, že se dočkala svého oficiálního zveřejnění na webu.

Share
Share