GISportal
Jedeme i díky Vám

RQGIS – spojenie prostredia R a QGISu

Nedávno som narazil na zaujímavú stránku (jannesm), ktorá je venovaná balíku RQGIS, ktorý bol vyvinutý v softvérovom prostredí R. RQGIS umožňuje spojenie medzi prostredím R a populárnym QGISom. Balík RQGIS rozširuje štatistickú silu R o rozsiahlu geografickú funkčnosť QGISu, ktoré zas vytvára silné prostredie pre pokročilé a inovatívne geoštatistické analýzy. K hlavným výhodám RQGIS patrí:

  • poskytuje prístup k rozsiahlym funkciám QGISu,
  • ponúka širokú paletu geo-algoritmov, ktoré umožňujú riešiť väčšinu úloh v GIS,
  • používatelia prostredia R môžu používať iba jeden balík (t.j. RQGIS) namiesto použitia RSAGArgrass7, ktoré taktiež poskytujú mnoho užívateľsky zaujímavých GIS funkcií, ako napr. rsaga.slope.asp.curv, multi.focal.function a pod.

Viac informácii o balíku RQGIS (napr. popis funkcií, príklady použitia a pod.) je možné nájsť na vyššie spomínanej stránke (jannesm). Ak aj vy poznáte, resp. ste natrafili na podobne zaujímavé stránky budeme radi, ak sa s nami v komentároch podelíte.

Share
Share