GISportal
Jedeme i díky Vám

Růst trhu s geoinformačními technologiemi v letech 2012-2016

V několika posledních letech jsme všichni svědky rozvoje geoinformačních technologií, což v důsledku vedlo k výraznému nárůstu využití GIS a prostorových dat ve velké většině odvětví lidské činnosti. Spolu s tímto rozvojem se současně zvyšuje i obecné povědomí o GISu nejen jako o nástroji pro rychlou vizualizaci dat, ale zejména jako o účinném prostředku sloužícím pro podporu rozhodování. V současnosti jsou to pak často vládní instituce a agentury, které nasazují geoinformační technologie k účelům efektivní správy a podpory nejrůznější infrastruktury a bezpečnosti. A to i přesto, že některá vládní nařízení a doporučení mohou stát za zpomalením růstu trhu s geoinformačními technologiemi (např. poskytování dat ve strojově čitelném formátu dat). Ať už tak či onak, právě státní sektor bývá často největším zadavatelem zakázek a strůjcem růstu trhu.

Společnost Research and Markets, která se zabývá průzkumy trhu, nedávno vydala zprávu GIS Market in Europe 2012-2016, ve které analytici očekávají, že do roku 2016 dosáhne trh s geoinformačními technologiemi v Evropě 3,3 miliard dolarů. Jedním z klíčových faktorů, který přispívá k růstu trhu je pak zejména vzrůstající poptávka ze strany státní správy. Současný evropský GIS trh  je také svědkem rozvoje integrovaných GIS systémů. Zpráva se zmiňuje i o tom, že největší výzvou pro další růst trhu jsou vysoké vstupní investice do GISu, které lze ovšem částečně snížit např. GIS řešeními na míru apod. Za hlavní dodavatele řešení a poskytovatele dat jsou považovány zejména společnosti EADS Astrium GmbH, Esri Inc., Hexagon AB, MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. nebo britská Ordnance Survey. Dalšími zmíněnými společnostmi jsou potom např. Autodesk, Bentley Systems, Digital Globe, GE Energy, Geo Eye, nebo Ubisense Group.

Podobná zpráva, tentokrát s názvem GIS Market in US 2012-2016, byla vypracována také pro stav trhu v USA, kde je za zmíněné pětileté období předpokládána složená roční míra růstu 10,96 %. Hlavním prvkem růstu je pak stejně jako v případě evropského trhu také státní správa. S růstem o 8.19% ve stejném období by se měl setkat i indický trh.

zdroj: Reuters

Share
Share