GISportal
Jedeme i díky Vám

Seminář GeoInfoStrategie (reportáž)

První prázdninový týden se v Olomouci konal seminář s názvem „Konkurenceschopnost, vzdělávání a legislativa v oblasti prostorových informací a služeb v České republice“, který si vzal za úkol diskutovat problémy a výzvy spojené s projektem zpracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie). Akce se zúčastnilo přes 70 zástupců státní, akademické i komerční sféry, kteří diskutovali nad různými tématy. Již v úvodu se rozebíralo, zda se jedná o státní informační politiku a tím pádem se týká pouze státní sféry, anebo zda-li se strategie bude týkat všech a nemělo by se spíše jednat o národní informační politiku.

Z diskuze také vyplynulo, že dosavadním hlavním problémem byla především vzájemná nekoordinovanost jednotlivých aktérů a to v čele s Ministerstvem vnitra, které GeoInfoStrategii koordinuje. Cílem GeoInfoStrategie je mimo jiné podpořit hospodářský růst, ale ekonomická analýza podle některých vystupujících ve strategii chybí. Bylo rovněž poukázáno, že je velice těžké dělat hlubší analýzy a studie bez řádné finanční podpory, a tak nezbývá nic jiného, než se spolehnout na dobrovolnost zapojení lidí z české geoinformatické komunity. I proto zazněla výzva, ať se ti, kdo mají zájem promítnout své myšlenky do tohoto strategického dokumentu, ozvou a byli zařazeni do týmu tvořícího GeoInfoStrategii.

Hovořilo se také o tom, jaké jsou vzdělávací systémy v zahraničí a jak je to s certifikovanými (mimouniverzitními) kurzy. Řeč byla hlavně o UCGIS Body of Knowledge, jež vznikla jako konsorcium univerzitních GIS/T pracovišť. Obecně je koncepce celoživotního vzdělávání v našem oboru v Česku v prenatálním stádiu, a proto vyvstala otázka, zda-li nevytvořit zahraničím inspirovanou „oborovou radu pro celoživotní učení“. Doporučení a rady v tomto tématu se jistě objeví v GeoInfoStrategii, která má být do 28. 2. 2014 předána ke schválení vládě ČR.

Česká asociace pro geoinformace (CAGI) se aktivně zapojila do projektu zpracování GeoInfoStrategie. Prozatímní text není příliš konkrétní a jedná se spíše o koncepční dokument. Věřme, že se stane více konkrétní a bude adresovat trendy v geoinformatice pro příští období. K tomu samozřejmě můžete přispět i vy, a proto v případě zájmu posílejte náměty a připomínky k GeoInfoStrategii na adresu: geoinfostrategie@cagi.cz. Diskuze bude pokračovat seminářem o realizaci GeoInfoStrategie, který proběhne 20.10.2013.

Share
Share