GISportal
Jedeme i díky Vám

Seminář: Současný stav a perspektivy dopravní geografie 2012

Seminář proběhne dne 19. října 2012 v prostorách katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze. Seminář bude zaměřen na aktuální trendy, metodologické problémy a perspektivy dopravně geografického výzkumu v prostoru Česka a Slovenska. Součástí semináře budou přednášky od vyžádaných přednášejících a následná diskuse u kulatého stolu. Více informací v pozvánce.


Share
Share