GISportal
Jedeme i díky Vám

Sentinel 2 – představení družice a známé datum startu

Sentinel 2A, druhá družice evropského programu Copernicus, má stanovený datum startu na 12. června 2015. Jaká data bude Sentinel 2 vlastně pořizovat a v jakých oblastech budeme moci jeho data využívat? V následujícím článku naleznete stručný souhrn základních parametrů družice a přehled jejich potenciálního využití.

Sentinel 2, tematicky navazující na mise Landsat a SPOT, bude pořizovat multispektrální obrazová data celkem ve 13 pásmech s prostorovým rozlišením 10, 20 a 60 metrů v závislosti na vlnové délce; celková šířka záběru snímku je 290 km. Časové rozlišení při konstelaci družic A i B bude 5 dní.

Multispektrální data z družice Sentinel 2 jsou svými parametry ideální pro monitorování vegetace. Klasickým příkladem je sledování zdravotního stavu vegetace (např. vegetační indexy, vodní stres apod.) nebo klasifikace lesních porostů a mapování krajinného pokryvu.

Unikátní součástí, kterou jsou vybaveny Sentinely 1 a 2, je laserový komunikační terminál, díky kterému bude družice moci využívat systém EDRS (European Data Relay System) umožňující získání pořízených dat z družice v téměř reálném čase. Díky tomu je předpokládáno využití dat v oblasti krizového řízení, kde mohou výstupy sloužit např. pro monitorování lesních požárů, dlouhodobého sucha apod.

Profil mise Sentinel 2:

  • start družice Sentinel 2A: června 2015
  • start družice Sentinel 2B:Q 2016
  • nosná raketa: Vega, kosmodrom Kourou (Francouzská Guayana)
  • minimální životnost: 7 let, plánovaná 12 let
  • dráha: slunečně synchronní, výška 786 km, inklinace 98,62°
  • šířka záběru: 290 km
  • radiometrické rozlišení: 12 bit
  • časové rozlišení: 5 dní při konstelaci obou družic
  • prostorové a spektrální rozlišení viz tabulka:

O formátu, úrovních zpracování snímků a přístupu k datům vás s blížícím se datem startu družice budeme dále informovat.

Již nyní je volně ke stažení dostupný Sentinel-2 toolbox, vyvinutý pro zpracování a základní analýzu jeho dat.

Multispektrální data z družice Sentinel 2 a podobných družic a jejich využití jsou jedním z témat 4. českého uživatelského fóra Copernicus, které proběhne 12. – 13. května 2015.

Zdroj: https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2

Share
Share