GISportal
Jedeme i díky Vám

Setkání CAGI s čínským protějškem (TZ)

Dne 22. listopadu se v Praze zástupci CAGI setkali s desetičlennou delegací Čínského národního koordinačního výboru pro prostorové informace (NGICC). Cílem společného jednání byla vzájemná výměna zkušeností s budováním infrastruktury pro prostorové informace, znalostí a know-how. Čínskou delegaci oficiálně přivítal a mítink zahájil úvodním slovem předseda CAGI Karel Janečka. O službách, které do české národní infrastruktury prostorových informací poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální a souvisejících požadavcích INSPIRE, pohovořil Jiří Poláček, ředitel Sekce centrální databáze.  Následně vystoupil Tomáš Řezník z Masarykovy univerzity v Brně, který rozvinul téma směrnice INSPIRE a problematiku testování datových sad na jejich soulad s požadavky s touto směrnicí. Blok prezentací ze strany CAGI ukončila vystoupení strategických partnerů, firem INTERGRAPH CS a GEODIS BRNO. Za čínskou delegaci o budování infrastruktury pro prostorové informace v Číně pohovořil především prof. Chen Xuanqing, counsel of the regional economy bureau of the National Development and Reform Commission (NDRC). Tato instituce patří v Číně k nejmocnějším, s výrazným vlivem na strategii rozvoje čínské ekonomiky. Ze vzájemné diskuze o budování IPI jak v Česku, potažmo v Evropě, tak v Číně, vyplynulo, že všichni čelíme stejným otázkám a problémům, přičemž klíčovou roli hraje v tomto procesu budování IPI vlastní koordinací. CAGI zůstává s NGICC nadále v kontaktu, s cílem dalšího prohlubování a udržování vzájemných vztahů v souladu se zájmy ČR.

Předseda CAGI Karel Janečka představil ve své úvodní řeči asociaci, její cíle a klíčové aktivity.

Zdroj: CAGI

Share
Share