GISportal
Jedeme i díky Vám

Setkání partnerů digitálních technických map krajů se konalo v Plzni

Ve dnech 5. a 6. května 2016 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo setkání partnerů digitálních technických map krajů, které organizoval Odbor informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje. Na úvod setkání se uskutečnilo i pracovní setkání na téma “Registr pasivní (fyzické) infrastruktury pro potřeby digitálních technických map a best practices krajů v této oblasti„ za účasti zástupců společností a organizací:

 • Ministerstvo vnitra
 • Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
 • Česká asociace pro geoinformace
 • Plzeňský kraj
 • Liberecký kraj

Předmětem této části setkání bylo představení projektů digitálních technických map krajů zástupcům Ministerstva vnitra a státnímu podniku NAKIT. Zástupci České asociace pro geoinformace byla představena odborná skupina GeoInfoStrategie a prezentace k návrhu aktualizace Akčního plánu Geoinforstrategie. Zástupcem státního podniku NAKIT byl představen aktuální stav přípravy Registru pasivní (fyzické) infrastruktury.

Hlavního programu setkání partnerů digitálních technických map krajů se následně účastnili zástupci následujících společností a organizací:

 • Plzeňský kraj
 • Zlínský kraj
 • Liberecký kraj
 • Karlovarský kraj
 • Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
 • Správa informačních technologií města Plzně
 • Ministerstvo vnitra
 • Západočeská univerzita v Plzni – Katedra geomatiky – NTIS
 • Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 • RWE Distribuční služby, s.r.o.
 • ČEZ Distribuce, a.s.
 • E.ON Česká republika, s. r. o.
 • Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
 • Slovácké vodárny a kanalizace a.s.
 • Moravská vodárenská, a.s.
 • Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
 • Vodárna Plzeň a.s.
 • GEOREAL spol. s r.o.

Hlavním bodem setkání bylo vzájemné představení digitálních technických map Plzeňského a Zlínského kraje. Představení aktuálního i budoucího stavu těchto projektů. Diskutována byla celá řada zajímavých bodů včetně aktuálního stavu prací na Výměnném formátu digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy. Jednotlivé body setkání a prezentace jsoudostupné na webu setkání.

Share
Share