GISportal
Jedeme i díky Vám

Setkání uživatelů společnosti T-Mapy


Ve dnech 20. – 21. září se konalo setkání uživatelů produktů společnosti T-Mapy. Jednalo se o již 14. ročník této akce pořádaný za účelem informovat zákazníky o novinkách za uplynulý rok, prezentovat ostatní projekty a nastínit další směřování firmy. Hlavním cílem, i když jej v programu setkání přímo nenajdete, bylo však navázání či utužení dobré atmosféry mezi společností a jejími zákazníky i mimo pracovní prostředí. To je také jedna z priorit firmy, jak zaznělo v úvodní přednášce.

Místo konání

Akce se konala v kongresovém hotelu Jezerka v Ústupkách u sečské přehrady. Finální počet účastníků byl 93, z nichž většinu tvořili úředníci státní správy, kteří pracují s geografickými informačními systémy obcí nebo krajů. O účastníky se staralo 42 zaměstnanců společnosti v červených košilích s nápisem T-Mapy.

Úvodní slovo si připravil ředitel Milan Novotný, který posluchače seznámil mimo jiné se zahraničními aktivitami mateřské společnosti T-Kartor. Ta se nyní soustředí na zakázky pro norskou armádu a angažuje se také v tvorbě dopravních map Londýna či New Yorku. Novotný nastínil další priority firmy T-Mapy, které spočívají v rozdělení činností do sedmi základních tzv. Expertních domén. Každou z nich pak v následující prezentaci přiblížil Pavel Trhoň. Představené expertní domény jsou tyto:

  • Komplexní GIS veřejné správy
  • Tvorba a užití geografických dat
  • Přidaná hodnota k Esri technologiím
  • GIS pro krizové řízení a záchranné systémy
  • Řešení pro kartografickou a datovou produkci
  • Podpora managementu dopravy
  • Řešení pro spisovou službu

Ve zbylých dopoledních přednáškách nejprve trochu pesimisticky hovořil Ing. Jiří Bradáč o stavu pořizování digitální mapy veřejné správy (DMVS). Zmínil rizika, která vznikají kvůli prodlevám v termínech a „dumpingovým“ cenám některých účastníků veřejných soutěží.

Přednáškový sál

Po něm přišel na pódium Tomáš Krečmer, který naopak povzbudil přítomné svým vizionářským nástinem, jak by mohly vypadat a hlavně fungovat geoportály obcí/regionů nebo států. Vzpomněl přitom na úspěšný projekt OpenStreetMap, ve kterém se spoluautory obsahu stávají samotní uživatelé. To by časem, díky zvyšující se dostupnosti mobilní techniky a dalších faktorů, mohlo být funkční i na úrovni měst nebo regionů.

V posledním bloku informoval Petr Šebesta o situaci s registry RUIAN, ISKN a ISIU.

Po obědové pauze přišla na řadu praktičtější část setkání. Nejprve hosté ze společnosti ARCDATA PRAHA (Radek Kuttlwascher a Jan Nožka) představili některé novinky, které přijdou s verzí softwaru ArcGIS 10.1., kde jde hlavně o sdílení. A to nejen dat, ale i geoprocesingových nástrojů mezi desktopem, serverem i cloudovou službou ArcGIS Online. Zajímavá byla i ukázka jednoduché aplikace vytvořené v novém vývojovém prostředí ArcGIS Runtime.
Z obchodního hlediska bylo pro posluchače zajímavé nové licencování produktů ArcGIS na městských úřadech, které nyní nově ESRI (ARCDATA PRAHA) nabízí.

Živá ukázka mobilní aplikace

Po předchozích hostech se na podiu objevil opět zaměstnanec firmy T-Mapy Milan Kollinger. Ten hlavně prakticky předvedl miniaplikace v podobě widgetů nad platformou Flex postaveném na ArcGIS Serveru. Widgety jsou vyvíjeny zaměstnanci T-Map ve spolupráci se zákazníky vzhledem k jejich potřebám. Demonstrované ukázky probíhaly nad webovým prostředím GIS města Přerova.

Další přednášky byly věnovány Městským pasportům, datovým modelům ÚAP a ÚPD a také několika uživatelským projektům. Z nich zajímavý je například turistický mapový server Stříbrné pomezí nebo plán židovského hřbitova města Třebíč.

Před večeří měli pak účastníci připraven sportovní program, který musel být kvůli počasí přesunut do interiérů hotelu. Podle chuti s jakou se účastníci do soutěží pustili lze soudit, že to byl od organizátorů dobrý tah.

Sportovní program

Po večeři následovaly workshopy a diskusní skupiny, to už se ale bohužel odehrálo bez zástupců našeho serveru GISportal.cz. Lze však očekávat, že se vše povedlo ke spokojenosti a inspiraci většiny návštěvníků, stejně jako dopolední program druhého dne setkání.

 

 

Share
Share