GISportal
Jedeme i díky Vám

Seznamte se s ArcGIS Pro

ArcGIS Pro lze bez nadsázky označit za novou generaci desktopového GIS a nejedná se pouze o marketingový tah. ArcGIS Pro je totiž vytvořen na novém zobrazovacím engine, podporuje vícejádrové procesory i možnosti současných grafických karet a jeho pracovní prostředí je přepracované podle nejmodernějších trendů. Pojďme se tedy s ArcGIS Pro poprvé seznámit.

Místo mapy projekt

V ArcGIS for Desktop jsme zvyklí na práci s mapovým dokumentem, který se nepřímo odkazuje na data, nástroje a styly uložené kdesi na disku (případně na serveru). ArcGIS Pro je oproti tomu založen na práci s projektem, který v sobě může zahrnovat mnohem víc. Jedná se například o různé mapové kompozice (a to prakticky libovolný počet), mohou v něm být uložená data, styly, připojení ke složkám či k serverům a jeho součástí mohou dokonce být i geoprocessingové nástroje a skripty.

Vedle toho, že kompaktnost takových projektů ulehčuje jejich správu, lze je i velmi snadno sdílet, což značně napomáhá společné práci.

Více pohledů ve více dimenzích

Nový zobrazovací engine přinesl do ArcGIS Pro dvě hlavní novinky: libovolný počet pohledů na data a současné 2D a 3D zobrazení. Jednotlivá okna s pohledy na data lze spolu propojit, takže při posunu mapy v jednom okně se pohled bude měnit i v ostatních oknech, přičemž je možné nastavit, zda se bude měnit jen poloha (což je vhodné například pro přehledku), nebo zda se bude přejímat i stupeň přiblížení.

Nový engine podporuje také antialiasing (vyhlazení hran). Zubaté čáry a roztřesené texty, které známe z práce v ArcGIS for Desktop, jsou tak minulostí a kvalita zobrazení mapy se díky tomu výrazně zlepšila.

Prostředí ArcGIS Pro se dvěma mapovými kompozicemi.
Prostředí ArcGIS Pro se dvěma mapovými kompozicemi.

Ani geoprocessing nepřijde zkrátka

ArcGIS Pro využívá tradiční geoprocessingové nástroje. Nalezneme v něm stejný panel se sadami nástrojů, jak jej známe z ArcGIS for Desktop, a je tu i prostředí ModelBuilder pro automatizaci analytických úloh. Nalezneme zde také okno pro Python, které však využívá verzi 3.4.0, takže je možné, že některé starší skripty budou potřebovat mírně upravit, aby s ní byly kompatibilní.

Šikovné je přemístění nejoblíbenějších nástrojů přímo do lišty geoprocessingu, kde je k nim prostřednictvím ikon snadný přístup. Navíc si tuto nabídku může každý sám upravit a nastavit si do ní nástroje, které využívá nejčastěji.

Tím se dostáváme k další významné změně, kterou je ovládání aplikace prostřednictvím nového menu.

Menu, které dobře znáte

Lištu nástrojů přezdívanou stuha (ribbon) už známe z nových verzí aplikací Microsoft Office a nyní se s ní začneme setkávat i v GIS. Obecně je tato forma nástrojové lišty vhodná pro programy, které nabízejí množství funkcí pro různé dílčí situace – a mezi takové programy desktopový GIS určitě patří. Velkou výhodou je totiž její interaktivita. Nástroje, které se na liště nacházejí, se kontextově mění podle toho, jakou činnost právě provádíme. Pokud se pohybujeme v režimu návrhu mapové kompozice, zobrazují se převážně nástroje pro práci se stránkou. Při výběru datové vrstvy se zpřístupní nástroje pro práci s vrstvami, při pohybu v 3D zobrazení to jsou nástroje pro 3D GIS.

Nástrojová lišta v módu Vrstva prvků – Data.
Nástrojová lišta v módu Vrstva prvků – Data.

Podobně jako v ArcGIS for Desktop, tak i v ArcGIS Pro se setkáváme s paletami a postranními okny, mezi které patří například přehled atributů prvku, atributová tabulka, tabulka obsahu, okno geoprocessingových nástrojů nebo panel editačních šablon. Nyní přibyly další panely: nastavení symbolů, nastavení popisků, panel geoprocessingových nástrojů a další. Díky nim je možné provádět úpravy v mapě rychleji a navíc s živým náhledem a s možností přepínat mezi dialogovým oknem a zbytkem aplikace.

Tyto panely si uživatel může na své pracovní ploše libovolně rozmístit způsobem známým z ArcGIS for Desktop. Máme k dispozici jak záložky po stranách okna, tak typické drag-and-drop kotvení oken a pracovních panelů.

Uživatelské úpravy

Kromě úprav nástrojové lišty a změn rozmístění oken nalezneme v ArcGIS Pro také řadu dalších možností přizpůsobení pracovního prostředí, a dokonce i pracovních postupů.

V ArcGIS Pro fungují geoprocessingové modely vytvořené v ArcGIS for Desktop. Staré upravené nástroje tak budou v ArcGIS Pro fungovat i nadále.

Možná je také úprava prostřednictvím skriptů Python. Zde je však třeba při migraci zkontrolovat, zda jsou skripty kompatibilní s aktuální verzí Pythonu a případně je upravit.

Brzy bude k dispozici také .NET API, které umožní do aplikace programovat vlastní doplňky.

Synchronizovaný 2D a 3D pohled.
Synchronizovaný 2D a 3D pohled.

Úlohy (Tasks)

Další možností je novinka nazvaná Úlohy (Tasks). Je to jakýsi předpis pracovního postupu, do kterého se dají zahrnout různé nástroje a textový popis jednotlivých kroků. Uživatel, který úlohu spustí, je postupně proveden jejím průběhem. Do úlohy lze naprogramovat prakticky jakékoliv dostupné funkce nebo geoprocessingové nástroje a díky doprovodným popisům může dobře zpracovanou úlohu operátor zvládnout i bez předchozí instruktáže. Oproti modelům z prostředí ModelBuilder mají úlohy tu výhodu, že mohou obsahovat širší spektrum nástrojů a funkcí.

Úlohy je možné centrálně distribuovat a pomocí speciálních nástrojů synchronizovat jejich aktualizace. Díky tomu je možné snadno sdílet a centrálně aktualizovat doporučené či standardizované pracovní postupy.

Přechod z ArcGIS for Desktop

Začít pracovat v ArcGIS Pro by tedy uživatelům zvyklým na prostředí ArcGIS for Desktop nemělo působit závažnější potíže. Geoprocessingové nástroje, ModelBuilder, Python i nastavení symboliky zůstávají prakticky totožné. Rozdílem je tedy pouze nové pracovní prostředí a změna mapového dokumentu na projekt. Zkušenosti z testování beta verzí rovněž naznačují, že se uživatel s novým prostředím sžije během několika dní a pak se mu v něm pracuje dokonce i lépe než v ArcGIS for Desktop.

Uživatel desktopu totiž ocení například přístupnější nastavení popisků a symbolů. Přívětivější je i proces editace, ať už jde o přístup ke konstrukčním nástrojům, úpravu hodnot atributů v atributové tabulce, nebo o přístup k doménám a polím tabulek.

Mapové dokumenty MXD z ArcGIS for Desktop lze do ArcGIS Pro snadno importovat. Projekty ArcGIS Pro (s koncovkou APRX) sice v aplikaci ArcMap otevřít nelze, ale je možné využívat výstupy publikované na serveru nebo na ArcGIS Online.

arcgispro4
Importovaný mapový dokument databáze ArcČR. Nové pracovní prostředí usnadňuje přístup například k nastavení popisků (viz horní nabídku nástrojů a postranní panel).

Ač na tom programátoři Esri intenzivně pracují, ArcGIS Pro ve své první verzi ještě nedisponuje veškerou funkcionalitou ArcGIS for Desktop. Týká se to však převážně okrajových a úzce specializovaných funkcí. Obě aplikace budou i nadále vyvíjeny vedle sebe a i v ArcGIS for Desktop se bude objevovat nová funkcionalita. Do stávajícího desktopového engine je však již obtížné implementovat nejmodernější technologie, a proto není divu, že aplikací, která se bude v budoucnu rozvíjet nejvýrazněji, bude ArcGIS Pro.

Dostupnost ArcGIS Pro

ArcGIS Pro získají automaticky všichni uživatelé ArcGIS for Desktop, kteří mají pro svůj software aktivní systémovou a technickou podporu (maintenance). Aktuálně je ArcGIS Pro k dispozici ve verzi Prerelease a plná verze je očekávána ve druhé polovině ledna.

Více informací

Stránka ArcGIS Pro na webu Esri, série videí shrnující jak instalovat ArcGIS Pro z hlediska uživatelů a správců licence.

Jan Souček, ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Tento článek byl v kratší podobě publikován v časopise ArcRevue 3/2014.

 

Share
Share