GISportal
Jedeme i díky Vám

Shape2Gether nebo Agents2Gether?

Smích, zábava, poznání, noví přátelé, červené domky, studená voda, málo spánku, samé tousty, dlouhé večery bez tmy a objevování krás Norska – to vše zažili studenti z Univerzity Palackého v Olomouc během jednoho týdne na mezinárodní exkurzi v norském Trondheimu.                                                                    

Čtyři studenti z katedry geoinformatiky a jeden z katedry rozvojových a environmentálních studií PřF UP Olomouc se zúčastnili týdenní letní školy Shape2Gether v Norsku. První zastávka byla na krásném a klidném ostrově Tautra, kde studenti strávili dva dny plné sběru 360 stupňových fotografií a terénní práce na pláži. Cílem projektu bylo vytvořit virtuální prohlídku předem daného místa na ostrově vzhledem ke klimatické změně. Studenti byli rozděleni do tříčlenných mezinárodních týmů a naučili se pracovat s 360° kamerou v terénu a následně zpracovávat data v softwaru Thinglink.

Všechna terénní práce, kterou provedli na Tautře, byla následně zpracována v moderních prostorách univerzity NTNU v Trondheimu, kam se po dvou dnech přesunul zbytek pobytu. Studenti měli možnost vyzkoušet si virtuální realitu a další moderní technologie. Výsledkem byla závěrečná prezentace projektu.

Během pobytu se skupinka také zúčastnila oslav norského národního dne, kdy se zapojila do průvodu. A jak bychom popsali Norsko na závěr? Zelená země plná červených domků, elektroaut, moderních technologií, krásných západů slunce a hrdosti. Terénní exkurze, které se mimo české a norské studenty účastnili také studenti z Rakouska, Německa, Finska, Malty, a Nizozemska je financována programem Erasmus+ v rámci projektu: „Shape2Gether: Shaping innovations in education for sustainable development: contextualizing geosciences, new tech, and serious games with climate change“ 2023-1-CZ01-KA220-HED-000165086“ jehož hlavním řešitelem je dr. Pászto z olomoucké katedry geoinformatiky.

Share
Share