GISportal
Jedeme i díky Vám

Šíření open-source technologií v rozvojových zemích světa s projektem EUROSHA

O projektu EUROSHA (European Open Source Humanitarian Aid), který končí už za necelý měsíc, bylo již mnohé řečeno.

  • Příprava na řízení krizových situací ve čtyřech afrických zemích za pomoci open-source technologií.
  • 26 mladých dynamických dobrovolníků z Evropy a Afriky na půlroční misi v Burundi, Čadu, Keni a Středoafrické republice.
  • Mapování s OpenStreetMap a školení místních i mezinárodních organizací.
  • Zmapované uprchlické tábory, hlavní města a oblasti, ve kterých v minulých letech docházelo k přírodním katastrofám či etnickým nepokojům.
  • Vyškolená komunita nových ,,mapperů“, nových OpenStreetMap fanoušků.

To je jen několik málo stěžejních informací o projektu EUROSHA.

Dobrovolníci projektu EUROSHA
Dobrovolníci projektu EUROSHA

Projekt EUROSHA měl to štěstí, že dobrovolníci mohli pracovat pod záštitou HOT (Humanitarian OpenStreetMap Team). Jedná se o velkou komunitu mapovačů, dobrovolníků, kteří pracují s OpenStreetMap a věnují se mapování zejména rozvojových zemí, kde mapování přizpůsobují humanitárnímu kontextu země. V centru zájmu tedy nejvíce stojí informace o základní infrastruktuře a objektech jako jsou nemocnice, školy, policejní stanice, kostely či ulice, vodní zdroje apod. A právě takovéto informace jsou naprosto nezbytné a potřebné při řízení krizových situací, ke kterým dochází často právě v rozvojových zemích světa.

Práce v terénu a školení místních dobrovolníků.
Práce v terénu a školení místních dobrovolníků.

Část dobrovolníků projektu EUROSHA působila v Keni od první poloviny října 2012 do konce února 2013. Hlavním centrem pozornosti a také tématem mapování byly oblasti, ve kterých v minulých letech docházelo k etnickým nepokojům a násilí, a to zejména během období voleb. EUROSHA tým tedy sídlil v malém městě Molo v Rift Valley, které se právě v roce 2007 při generálních volbách stalo hlavním centrem nepokojů, které se následně rozšířily po celé zemi. Právě etnická netolerance a spory o půdu, které mají kořeny již v koloniální éře, se vyostřují nejčastěji při volebních obdobích a přinášejí s sebou zhoršení bezpečnostní situace, vlnu uprchlíků (přičemž v roce 2007 ztratilo své domovy přes 600 000 rodin) a humanitární krizi, která se samozřejmě projevují i na samotné ekonomice Keni. Úkolem týmu EUROSHA bylo mimo jiné humanitární situaci vyhodnotit a následně zmapovat oblasti, které čelily v minulých letech největším problémům a kde je i zvýšené riziko nepokojů v budoucnosti. Týmu se podařilo zmapovat několik měst a území v Rift Valley, které se minulosti potýkaly s etnickými nepokoji a násilím. Druhým tématem mapování byla dále území, která jsou často sužována povodněmi a vlnami sucha.

IDP (vnitřně vysídlení uprchlíci) camp v Rift Valley v Keni. Následek volebních nepokojů a etnického násilí z roku 2007.
IDP (vnitřně vysídlení uprchlíci) camp v Rift Valley v Keni. Následek volebních nepokojů a etnického násilí z roku 2007.

Projekt EUROSHA prostřednictvím dobrovolníků z různých zemí Evropy, ale i Afriky, přispěl k lepší informovanosti o krizových oblastech rozvojových zemí Afriky, a zároveň proškolil komunitu lidí, kteří budou moci v aktivitách mapování pokračovat. Doufejme tedy, že nově vzniklé mapy a získané a zároveň sdílené informace napomohou k lepší koordinaci a efektivní práci humanitárních pracovníků i místních organizací. Pomoc se tak může k lidem dostavit mnohem rychleji a právě tam, kde je nejvíce zapotřebí. I open-source technologie mohou dělat úžasné věci s minimem nákladů!

Lenka Kohlová
studentka magisterského studia oboru Regionální geografie na Univerzitě Palackého v Olomouci

Share
Share