GISportal
Jedeme i díky Vám

Soutež o knihu „Geoinformatika při analýzách rurálního a urbánního prostoru“

Ve spolupráci s hlavním autorem publikace Geoinformatika při analýzách rurálního a urbánního prostoru RNDr. Jaroslavem Burianem, PhD vyhlašujeme soutěž o tuto publikaci. První tři soutěžící, kteří správně odpoví na všechny níže položené otázky vyhrají knihu s podpisem autora.

Své odpovědi zasílejte na redakce@gisportal.cz. Jména výherců zveřejníme zde a na Facebooku GISportal.cz.

  1. V kterém roce byla poprvé publikována teorie rozdělující vývoj měst do 4 stádii a kdo byl jejím autorem?
  2. Kolik musí mít obec v ČR obyvatel, aby byla považována za město?
  3. Kolik obyvatel má město s nejmenším počtem obyvatel v ČR?
  4. Jmenujte alespoň 3 spotřebiče/výrobky, kde se používá fuzzy logika.
  5. Mohou být vstupem do analýz pomocí fuzzy logiky i slovní proměnné nebo jen čísla?

Publikace byla vytvořena v rámci projektu OPVK Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami statistického modelování, chaosu, fuzzy a fraktálů, CZ.1.07/2.2.00/15.0276 a je tudíž neprodejná. Bibliografický odkaz: Burian, J., Pászto, V., Tuček, P. a kol.(2013): Geoinformatika při analýzách rurálního a urbánního prostoru. Univerzita Palackého v Olomouci, 121 s., ISBN 978-80-244-3783-5.

Share
Share