GISportal
Jedeme i díky Vám

Spationomy – závěrečná konference

Koncem minulého týdne se v Olomouci uskutečnila závěrečná mezinárodní konference, která završila tříletý projekt Spationomy. Ten si kladl za cíl propojit svět geoinformatiky a ekonomie a pomocí moderních výukových metod rozvíjet spolupráci studentů v multioborových týmech.

Konference se konala ve čtvrtek 22. srpna 2019 v BEA Centru Olomouc. Sjeli se sem nejen účastníci projektu ze všech tří zapojených států, tedy Česka, Německa a Slovinska, ale také hosté z USA a další osobnosti především z české akademické scény. Mezi návštěvníky však nechyběli ani další studenti a zástupci různých organizací a spolků. Úvodní slovo si vzal manažer projektu Vít Pászto, který nápaditým způsobem představil celý projekt Spationomy s podtitulem Spatial Exploration of Economic Data od jeho úplného vzniku doprovázeného řadou komplikací až po současné vyvrcholení v podobě závěrečné konference. Zmíněno bylo, že každý rok se do projektu zapojilo 28 studentů a 12 lektorů z celkem 4 pracovišť a účastníci se setkali celkem na 6 letních školách v hostitelských městech. Vystřídali se i další prezentující, kteří představili strukturu, náplň a smysl jednotlivých aktivit.

Dopolední program pak patřil především hlavním řečníkům v podobě zahraničních hostů. Z nich první byla dvojice Gina Bloodworth (Central Washington University) a Naomi Petersen (Salisbury University) z USA, které prezentovaly potřebu přizpůsobení nejen map různým specifikům a omezením uživatelů. Z jiného soudku byla následující prezentace Igora Hočevara (ZZi company) ze Slovinska, který představil inovativní elektronický systém pro správu zásilek testovaný na jedné ze slovinských distribučních společností. Dopolední blok pak uzavřela se svým příspěvkem o simulacích Monika Csapo (Cesim Oy).

Po tradičním českém obědě ve stylu „svíčková nebo smažák“ následovala sekce zaměřená na přínosy a výstupy z projektu. Představeny byly vědecké články podpořené projektem, vydané knihy i zhodnocení praktikovaných výukových metod. Proběhl též křest knihy Spationomy – a new framework for handling economic data spatially, jehož se pomocí lahve tradičního moravského nápoje ujala jedna z předchozích amerických řečnic. Organizátoři celou dobu v průběhu konference přicházeli s dalšími a dalšími překvapeními, z nichž asi nejzásadnějším bylo oznámení, že Spationomy bude mít od letošního září své pokračování ve formě navazujícího tříletého projektu podpořeného Evropskou Unií skrze program Erasmus+. Do něj se opět můžou hlásit studenti ze zapojených institucí, tedy Moravské vysoké školy Olomouc, Univerzity Palackého v Olomouci, Ruhr Universität Bochum a Univerza v Mariboru. Projekt bude mít podobné zaměření, avšak větší důraz bude nově kladen na využití simulačních her pro řešení scénářů z oblasti managementu a ekonomie v geoprostoru.

Ke slovu se dostali i studenti

Během třetí sekce se na pódiu prostřídali zejména zapojení studenti, kteří veřejnosti prezentovali své zkušenosti z letních škol, kde pracovali na společných projektech se zahraničními kolegy. Často zaznívaly výzvy, aby se i další studenti nebáli a do podobných projektů se zapojovali, jelikož zkušenosti ze vzájemné spolupráce jsou neocenitelné stejně jako navázané kontakty a zážitky ze společných setkání. Jedna z prezentací také patřila vzniklému startupu, který v průběhu konání Spationomy založili tři jeho němečtí účastníci.

V podvečer přišly na řadu workshopy. Během nich si návštěvníci konference mohli na živo vyzkoušet nejatraktivnější ze simulačních her a dalších aktivit, s nimiž se studenti setkávali na letních školách. Zejména odborníkům na ekonomii pak byly představeny možnosti GIS nástrojů pro multikriteriální a síťové analýzy. S rychle ubíhajícím časem program po krátké pauze přešel do oddechovější sekce Grill & Party. Její součástí bylo nezapomenutelné hudební vystoupení Spationomy band, Beer contest a ochutnávka tradičních českých pochutin z grilu.

Jaké jsou tedy závěrečné dojmy? Konference byla důstojným a povedeným zakončením celé tříleté etapy Spationomy. V prezentacích zaznělo pár zajímavých myšlenek, představeny byly praktické aplikace i smělé plány a jak bylo v průběhu celého dne vidět, téma propojení ekonomie s geoprostorem je možná o mnoho zajímavější, než by se mohlo z prvotního nápadu zdát. Nechme se překvapit, co přinesou další roky plné letních škol, prostorových analýz a ekonomických plánů.

 

další zdroje: spationomy.mvso.cz

autor fotografií: Karel Macků

Share
Share