GISportal
Jedeme i díky Vám

Společnost Bentley uvádí program SELECT Open Access

Společnost Bentley Systems, oznámila nové rozšíření svého programu podpory Bentley SELECT.

Program SELECT Open Access nabízí všem předplatitelům neomezený přístup k celému portfoliu klientských (desktop) produktů Bentley pro tvorbu a analýzu obsahu. Každý uživatel má tak možnost využít optimální kombinaci produktů společnosti Bentley Systems pro řešení svých projektů.

K dalším výhodám, které předplatitelé získají, patří:

  • Praktické a ekonomiky výhodné čtvrtletní licencování (Quarterly Term Licensing)
  • Školení pro uživatele nových produktů prostřednictvím Bentley LEARN

Díky SELECT Open Access odstraníte rizika při volbě jednorázového nákupu konkrétní aplikace. Tento program Vám dává k službám všechny aplikace společnosti Bentley Systems. Využití libovolné aplikace Bentley nad rámec zakoupených licencí se automaticky a prakticky fakturuje jako čtvrtletní licence, na konci každého kalendářního čtvrtletí.

Současně společnost Bentley Systems zahajuje provoz rozšířených Bentley CONNECT SELECTservices, které nahradí stávající technologii pro distribuci licencí SELECTserver a postupně nabídnou širokou škálu doplňkových služeb Bentley CONNECT především v oblasti podpory správy infrastrukturálních projektů.

Tento nový „uživatelský prostor“, Bentley CONNECT, poskytne každému uživateli personalizované prostředí s přehledy o stavu vlastních projektů, propojení s mezioborovými týmy spolupracujících organizací nebo propojení v rámci dodavatelského řetězce, to vše s cílem urychlit a zkvalitnit pracovní postupy a procesy.

Stávající předplatitelé programu Bentley SELECT mohou v průběhu roku 2014 přejít na SELECT Open Access kdykoli od tohoto okamžiku až do data, kdy končí jejich stávající roční cyklus předplatného.

Předplatitelé, kteří si nezvolí SELECT Open Access, budou dále pokračovat v stávajícím programu SELECT Basic Access. I pro předplatitele programu SELECT Basic Access platí, že licence využívající nad rámec zakoupeného počtu licencí budou fakturovány na čtvrtletní bázi, avšak za méně výhodnou sazbu.

Share
Share