GISportal
Jedeme i díky Vám

Stáří budov v Paříži a Vídni

Ve článku Co dokážou otevřená data, aneb několik skvělých vizualizací budov v New Yorku jsme psali o dvou příkladech vizualizace stáří budov v New Yorku (Urban Layers a New York Construction). Nyní přinášíme podobné ukázky ze dvou evropských měst – Paříže a Vídně. 

L’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), což je pařížská obdoba našeho IPR (Institutu plánování a rozvoje) Praha v rámci svých volných dat vytvořila mapovou prezentaci, která ukazuje datum výstavby budov v centru Paříže a u významných staveb také jméno architekta či odkazy na databázi ministerstva kultury. Aplikace sice není tak propracovaná jako ukázky z New Yorku, například neumožňuje výběr časového období či tvorbu animace, ale i tak se jedná o zajímavou ukázku využití otevřených dat. 

Pariz_budovy

Druhou ukázkou je projekt Urban Change in Time na kterém spolupracovala například Technická univerzita ve Vídni. Projekt pracuje s daty od roku 1763 do roku 2012 a vizualizuje jak stáří budov, tak i proces urbanizace rakouské metropole. 

5a69b55d660a6956740417 

Mapy použité v projektu byly postupně naskenovány a jako GeoTIFFy zpracovány v QGISu. Později byla data importována do GeoServeru a propojeny s dalšími daty např. z OpenLayers. Vývojáři přiznávají inspiraci již zmíněnými Urban Layers. 

dev-graph.97742855

Ukázka použitých map: 

5a69af2fd7497525120626

Share
Share