GISportal
Jedeme i díky Vám

Steve Coast: Začínat s OpenStreetMap byla životní jízda.Steve Coast: Starting OpenStreetMap was a ride of my life.

Po sérii rozhovorů se světovými kartografy přinášíme rozhovor s někým, kdo se sice také zabývá kartografií, ale spíše z business pohledu. Steve Coast (1980) se proslavil nejvíce jako zakladatel OpenStreetMap, mimo tento zápis do dějin kartografie je Steve známý jako zakladatel CloudMade, ze kterého v roce 2010 odešel (stále v něm však má podíl). Nyní Steve Coast pracuje pro Microsoft, kde má na starosti vývoj mobilních aplikací pro Bing. Jeho myšlenky nejen o kartografii si můžete přečíst na blogu, více o jeho osobě najdete na wikipedii či OSM wiki. Původní verzi naleznete v anglické části GISportalu.

Jaké největší změny podle Vašeho názoru ovlivnily GIS/kartografii za posledních deset let?

Za posledních deset let to podle mého názoru bylo především webové (tohle nevím jak jinak říct) mapování a použití “slippy map”, což od základu změnilo přístup k mapovým produktům pro každého s přístupem k počítači.

Jaké změny nás podle Vaše názoru čekají v oblasti GIS/kartografii v následujícíh deseti letech?

Osobně doufám, že dojde ke změně chápání ceny/hodnoty dat a map na těchto datech postavených a tato změna bude reflektovat mnoho nových inovací v následujících deseti letech. Tato změna nastane jakmile lidé budou přecházet z komerčního přístupu na otevřená řešení, jakým je například OpenStreetMap.

Když jste začal OpenStreetMap, bylo Vám 23 let, udělal byste to znovu? Proč ano/ne?

Určitě, byla to jízda. Člověk musí být otevřený příležitostem a být připravený udělat ten krok, když se mu možnosti nabízejí. OpenStreetMap přinesla mnoho zajímavých příležitostí nejen mě, ale i lidem po celém světě. Nevidím žádné důvody, proč bych do toho neměl jít znovu.

Používáte klasické papírové mapy, nebo GPS/tablet, když jste v terénu?

Používám cokoliv je dostupné, například když létám, používám papírové mapy od FAA.

Existují nějaké plány na začlenění augmented reality do mobilních mapových aplikací?

Ne v rámci Open StreetMap, ale vývojáři mimo OpenStreetMap na podobných nápadech již pracují.

Můžete jmenovat 3 nejdůležitější vynálezy v GIS/kartografii?

  • Teodolit
  • GPS
  • Internet

Myslíte si, že oblast ochrany autorských práv v kartografii a GIS je dostatečně řešena v rámci mezinárodních úmluv?

Pokud přidáte OpenDatabase licence (ODbL), pak ano. Hodně lidí strávilo dost času, aby vytvořilo použitelný formát, ve kterém lze volně sdílet data. Výsledkem tohoto snažení je ODbL.

Steve interned at Wolfram Research before studying computing science at University College London (UCL). With Nick Black, he set up ZXV Ltd, a technology consultancy in 2006. In 2008 this became CloudMade after investment by Nikolaj Nyholm and Sunstone Capital. Steve resigned from CloudMade in October 2010, although he is still a shareholder. On 23 November 2010 Steve announced that he had accepted a position as Principal Architect at Microsoft’s Bing Mobile.

What do you think that has changed the GIS/Cartography in last decade the most?

Web based mapping and the slippy map have fundamentally changed the access to maps for everyone with a computer over the last decade or so.

What do you think that will change the GIS/Cartography in next decade the most?

My hope is the realignment of the value chain around map data will generate a lot of innovation over the next 10 years. This will happen as people switch from proprietary to open mapping solutions like OpenStreetMap

You were 23 years old, when started OSM, would you do it again? Why/Why not?

Absolutely, it’s been a wold ride. You have to be open to opportunity and be willing to make a leap when a new things opens up. OpenStreetMap has created many opportunities for me and other people around the world, I don’t see any downside there.

Do you use paper maps or GPS/tables why hiking?

I do, I will use whatever is available. For example when flying I use paper maps made available by the FAA in the USA.

Are there any plans to include augmented reality into mobile map apps?

Not within OSM, but app developers all over the place are doing that.

Could you name 3 most significant inventions, in your opinion, in GIS/Cartography ever?

  • Theodolite
  • GPS
  • Internet

Do you think that the area of copyright protection in cartography and GIS is adequately addressed in the framework of international conventions?

If you add in the ODbL then yes. A lot of people have spent a significant amount of time to provide a useful framework with which to openly share data and the result of that is the ODbL

Share
Share