GISportal
Jedeme i díky Vám

Student GIS Projekt 2013 (pozvánka)

Soutěž Student GIS Projekt je akce vyhlašovaná pro studenty univerzit a vysokých škol, kteří pracují na projektu z oblasti GIS a využívají technologie Esri nebo ENVI. Letošní 9. ročník soutěže jako tradičně vyvrcholí studentskou konferencí, kde se sejdou soutěžící, odborná porota a široké publikum zájemců o problematiku GIS.

Letošní studentská konference, finále soutěže Student GIS Projekt 2013, je organizována ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a bude se konat v pátek 20. 9. 2013. Účast na studentské konferenci je zdarma.

Do soutěže se mohou přihlásit všichni studenti či absolventi bakalářského, magisterského (inženýrského) a postgraduálního studia, kteří studují nebo studovali na vysokých školách a univerzitách v České republice v interní, externí či kombinované formě studia v akademických letech 2011–2012 nebo 2012–2013.

Do soutěže mohou být přijaty práce obhájené i neobhájené. Podmínkou je zpracování projektu v software ArcGIS nebo ENVI.

Soutěžící studenti budou na konferenci prezentovat svůj projekt formou přednášky a posteru. Odborná porota vybere tři nejlepší práce z každé kategorie. Všichni návštěvníci konference pak vyberou tři nejlepší postery, které budou oceněny zvlášť.

Více informací naleznete na stránkách soutěže.

Zdroj: ARCDATA Praha s.r.o.


Share
Share