GISportal
Jedeme i díky Vám

Studenti geografie z celé Evropy se sejdou v Česku, aby diskutovali o migraci a ochraně přírody (TZ)

Česko bude v tomto roce hostit největší studentskou geografickou konferenci v Evropě. Studenti geografie ze spolků EGEA Praha při Univerzitě Karlově a EGEA Brno působící na Masarykově univerzitě pořádají výroční kongres Evropské geografické asociace (EGEA), která sdružuje více než 3000 členů z téměř 90 evropských univerzit. Kongres se bude konat v Loučné nad Desnou v Jeseníkách 16.–22. září za účasti 250 studentů geografie z celé Evropy. Staňte se součástí této akce a partnery mladých geografů!

Po dlouhé době se Výroční kongres uskuteční opět v Česku. Naposledy Výroční kongres pořádali v roce 1990 naši dnešní profesoři. V minulých letech jsme sice, jak EGEA Brno, tak EGEA Praha, pořádali menší kongresy EGEA, a také Vědeckou konferenci v Brně věnovanou polárním oblastem, ale tyto akce se svou velikostí s letošním kongresem nedají vůbec srovnat. Přestože přípravy jsou náročné, jsme rádi, že jsme dostali možnost tuto akci zorganizovat. Obzvlášť letos, 30 let od sametové revoluce, je pro nás celoevropské setkání takovou velkou oslavou a připomínkou svobody“ řekl Vít Volný, hlavní organizátor kongresu za EGEA Praha, student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Během sedmidenního kongresu je pro účastníky připraven bohatý odborný program – přednášky, semináře, tematické workshopy či exkurze. „Jako téma našeho kongresu jsme zvolili migraci. Účastníci se budou moci seznámit s historií poválečné migrace z českého pohraničí. Kromě sociálních témat bude věnován prostor také přírodní sféře, například kůrovcovým kalamitám či nástojům GIS, aby se mohli zúčastnit geografové všech odborností“ uvedl Petr Boucník, hlavní organizátor kongresu za EGEA Brno, absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Záštitu nad akcí převzaly Česká geografická společnost, děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, děkan Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity, a také její Geografická sekce. „Jsem rád, že kongres posílí spolupráci studentů českých univerzit a věřím, že tato mezinárodní akce přispěje k prohloubení dobrých vztahů mezi studenty zahraničních univerzit napříč Evropou“ napsal v udělené záštitě děkan Přírodovědecké fakulty MUNI doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, PhD. Kongres byl podpořen také Geografickým ústavem Přírodovědecké fakulty MUNI, společností Envipartner a studenty z EGEA Olomouc a EGEA Ostrava.

Pokud byste se chtěli stát partnerem akce a mít možnost oslovit přes 3000 studentů geografie po celé Evropě, neváhejte nás kontaktovat. Jsme otevřeni různým možnostem spolupráce.

Share
Share