GISportal
Jedeme i díky Vám

Studentská soutěž GISáček 2017

Jubilejní 20. GISáček, tradiční soutěž Institutu geoinformatiky VŠB-TU Ostrava pro studenty bakalářského a magisterského/inženýrského studia geoinformatiky a příbuzných oborů, se konal minulý týden ve středu 22.3.2017 v rámci sympozia GIS Ostrava 2017. Tento rok byl výjimečný tím, že se byl podpořen Visegradským fondem, a tak byli přizvání účastníci (studenti i porotci) z Maďarska, Slovenska a Polska. Celkem se soutěže zúčastnilo 36 studentů, kdy nejvíce bylo zastoupeno Česko (17 studentů), dále Polsko (7 studentů), Maďarsko (6 studentů) a Slovensko (6 studentů). Z každé zahraniční země přijeli jako porotci dva odborníci. Akce byla rozdělena do kategorií podle stupně studia a probíhala paralelně ve dvou sálech. Jednacím jazykem byla tento rok angličtina a v brzké době bude na stránkách soutěže vystaven i sborník příspěvků.

Soutěž GISáček 2017
Soutěž GISáček 2017 (Fami Vömös z Maďarska)

A výsledky? Ty jsou následující.

Bakalářská sekce:

1. místo – Jakub Bača z Univerzity Karlovy, ČR – Creating animation of battle in GIS
2. místo – Michal Jakl z Univerzity Karlovy, ČR – Creation of geoinformatical system for mobile devices
3. místo – Fami Vömös z Ëotvös Loránd University, Maďarsko – The application of polar coordinate transformation on the cinder cones of the San Francisco Volcanic Field

Magisterská sekce:

1. místo – Radek Barvíř z Univerzity Palackého v Olomouci, ČR – 3D printing of tactile maps linkable with mobile devices
2. místo – Jan Šimbera z Univerzity Karlovy v Praze, ČR – Population in detail: machine learning for spatial disaggregation
3. místo – Jiří Klepek z VŠB-TU Ostrava, ČR – Analysis of the Hydraulic and Hydrogeological Conditions of the Flumes Using GIS

gisova061
Vítezové GISáčka 2017

 

Akce byla realizována pod záštitou prof. Ing. Petra Noskieviče, CSc., prorektora pro studium VŠB-TU Ostrava, za podpory Vyšegradského fondu, veřejné správy a partnerských a sponzorských firem. Foto z akce: Michal Kačmařík

Share
Share