GISportal
Jedeme i díky Vám

Studentská vědecká konference Bratislava (pozvánka)

Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2016 sa bude konať 27. apríla 2016. Miestom konania, tak ako po minulé roky je pôda Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK). Cieľom podujatia je poskytnúť študentom z rôznych, domácich a zahraničných univerzít príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce. ŠVK ponúka jedinečný priestor pre mladých talentovaných výskumníkov, ktorí sa už počas štúdia zaoberajú konkrétnym vedeckým problémom a dostanú možnosť výsledky svojho výskumu prezentovať buď formou posteru alebo prezentácie v jednotlivých sekciách v rámci konferencie. Registrácia prihlášok a príspevkov do 17.3. 2016. Lákadlom tohtoročnej ŠVK je plenárna prednáška s názvom „A new perspective on nanoscale structure and dynamics with ultrasensitive optical microscopy.“ (Philipp Kukura, Physical and Theoretical Chemistry Laboratory, University of Oxford, UK).

V deň realizácie ŠVK sú priestory Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave miestom, kde majú nádejní budúci vedci z rôznych odborov možnosť sa stretnúť a navzájom si vymeniť skúsenosti v mimoriadne tvorivej a zároveň dôstojnej atmosfére. Odborná komisia vyberie z každej hlavnej sekcie (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej a chemickej) víťazný príspevok, ktorého autorovi udelí dekan PriF UK diplom za najlepší príspevok ŠVK v danej sekcii. Na ŠVK PriF UK 2016 budú odovzdané aj Ocenenia prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách.

Výstupom vedeckého podujatia so zahraničnou účasťou je recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovej stránke www.fns.uniba.sk/svk alebo prostredníctvom sociálnej siete http://www.facebook.com/svkprifuk.

Share
Share