GISportal
Jedeme i díky Vám

Studentská vědecká konference digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

Fakulta stavebí ČVUT v Praze pořádá 3. ročník studentské vědecké konference digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ. Konference se koná v úterý 22. 10. 2013 v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze. Termín pro registraci účastníků včetně zaslání abstraktů příspěvků je 10. 9. 2013. Termín pro zaslání plné verze příspěvku je 30. 9. 2013.

Konference je určena především pro prezentaci výsledků práce studentů magisterského a doktorského studia zaměřeného na kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum Země. Autoři příspěvků oceněných porotou na prvních třech místech získají hodnotné mapové produkty společnosti Kartografie PRAHA. Každý účastník konference obdrží konferenční materiály s ukázkou produkce Kartografie PRAHA a Geodézie On Line.

Vložné na konferenci se neplatí a příspěvky budou uveřejněny v elektronickém sborníku (CD ROM) s přiděleným ISBN.

Share
Share