GISportal
Jedeme i díky Vám

Studentská vědecká konference v Bratislavě (program)

Vážení účastníci a priatelia ŠVK PriF UK, na webovej stránke konferencie nájdete zoznam všetkých, ktorých príspevok bol zaradený do zborníka ŠVK PriF UK 2013.

Na začiatku tohtoročnej konferencie (24.4.2013) bude plenárna prednáška prof. RNDr. Jozefa Nogu, DrSc. s názvom „Byť vedcom ab initio.“ (9:20), a na jej konci spoločenský večer (17:00), na ktorom bude odovzdaných celkom 14 diplomov a 14 balíkov hodnotných cien, od dekana fakulty, prezidenta Slovenského jadrového fóra, zástupcu spoločnosti Sigma Aldrich, s.r.o. a Slovenských elektrární.

Verím, že na tohtoročnej ŠVK sa opäť stretnú v hojnom počte nielen aktívne zapojení študenti, ale ako to už býva zvykom aj ich školitelia, kolegovia a ostatní, ktorí prídu podporiť prezentujúcich.

Všetci ste srdečne pozvaní,

RNDr. Michal Galamboš, PhD.

Share
Share