GISportal
Jedeme i díky Vám

Švýcarské digitální atlasy – Švýcarský interaktivní atlas světa

Švýcarský interaktivní atlas světa byl představen až v roce 2010. Do této doby existovala pouze jeho knižní verze, která dostala interaktivního bratříčka ke svým stým narozeninám (první tištěný atlas vyšel v roce 1910). Hlavní účel tohoto atlasu je vzdělání mladé generace – jedná se totiž o školní atlas. Webová alternativa rozšiřuje atraktivitu původního díla docela běžnými interaktivními prvky, ale jejich provedení se vyznačuje uživatelskou přívětivostí a zdařilým grafickým provedením. Studenti si mohou hrát se zapínáním a vypínáním vrstev, prohlížet mapy prostřednictvím virtuálního glóbu, nebo blok diagramů, srovnávat dvě témata na dvou prostorově synchronizovaných mapách, nebo použít vyhledávač map podle zadaných hesel. Velice užitečným nástrojem, zejména pro učitele zeměpisu, je možnost exportu zobrazené mapy do JPG nebo PNG. Bez dlouhých příprav tak může během pár kliknutí vzniknout například slepá mapa do písemky.

Ukázka z Švýcarského interaktivního atlasu světa

Atlas je volně dostupný – na webových stránkách projektu http://www.schweizerweltatlas.ch/en. V dnešní době obsahuje zhruba 100 map, v mnoha případech s možností přepnutí na blok diagram, nebo virtuální glób. Je více než pravděpodobné, že brzy webové školní atlasy úplně nahradí ty tradiční krásné papírové, avšak docela těžké… Švýcarský interaktivní atlas světa je ale možné do výuky implementovat již teď. A to i do té české! Na doložce ministerstva přece zas až tak nezáleží a cizí jazyk je jen výhodou. Naše děti by si měly zvyknout, že v dnešním globalizovaném světě s pouhou češtinou daleko nedojdou.

 Přímým důkazem toho, že kartografové z ETH mají v oblasti atlasové tvorby a digitálních technologií velkou vážnost jsou mnohá ocenění – švýcarská i mezinárodní, a také fakt, že hlavní manažer projektu Atlasu Švýcarska, René Sieber, je zároveň místopředsedou Komise pro atlasy Mezinárodní kartografické asociace. Atlasům vážně rozumí.

René Sieber – manažer projektu Atlas Švýcarska.

Oba atlasy (Atlas Švýcarska a Švýcarský interaktivní atlas světa)  každou chvíli dostanou nějaké ocenění. Jedním z posledních je cena Prix Carto pro Švýcarský atlas světa za výjimečně inovativní kartografický produkt.

Konzervativci toužící po tištěných atlasech mohou být uspokojeni jen částečně. Jak již bylo zmíněno, Švýcarský interaktivní atlas světa svou knižní alternativu má, ale Atlas Švýcarska byl naposledy tištěn v roce 1997, kdy se jednalo pouze o dotisk několika map socio-ekonomické tematiky. Kvůli nedostatku financí i lidí se podle hlavního manažera projektu v příštích minimálně pěti letech s novou tištěnou verzí nepočítá. Momentálně je nejvíce energie investováno do přechodu na novou softwarovou platformu.

Prohlédněte si oba atlasy a napište nám do diskuze, co se vám na nich líbí a nelíbí. Znáte jiné webové atlasy, které by těmto dvěma mohly dělat seriózní konkurenci?

Alžběta Brychtová

Share
Share