GISportal
Jedeme i díky Vám

Sympozium GIS Ostrava zrušilo vložné!

Pořadatelé sympozia GIS Ostrava 2014 zrušili vložné a rovněž další poplatky spojené s programem, tedy je rovněž zrušena platba za exkurze, semináře a sborník. Přesto se musíuplatnit limity počtu registrovaných na jednotlivé akce, proto neváhejte se včas na konferenci registrovat. Registrovat se můžete na stránkách konference.

Již 11. ročník sympozia GIS Ostrava 2014, které bude rozdělen do dvou paralelních konferencí – Geoinformatika v pohybu a Geinformatics for Intelligent Transportation a uskuteční se 27. – 29. 1. 2014 v prostorách Nové auly VŠB – TU Ostrava. Připraven je bohatý doprovodný program zahrnující semináře, exkurze a sociální program. Podrobné informace o sympoziu, tématech, programu a pokyny pro autory najdete na webových stránkách sympozia.

Share
Share